Znalecké posudky v praxi

Základní cena: 500 Kč

Cena se slevou: 300 Kč

Osnova:

  • důvody pro přibírání znalců
  • jak nalézt vhodného znalce
  • formální náležitosti přibírání znalců, jaké otázky klást znalci
  • obstarávání podkladů pro znalce
  • způsoby odstraňování vad znaleckých posudků
  • hodnocení znaleckého posudku
  • které znalecké obory jsou zvláště obtížné či jinak problematické
  • případy justičních omylů, vyvolaných vadnými znaleckými posudky (některé ukázky prokazatelných vad)
  • jaké náměty de lege ferenda lze doporučit?
  • co by se mělo zlepšit v organizaci znalecké činnosti (vhodnost členění znaleckých oborů, kapacitní a personální zabezpečení, honorování znalců…)“.

Tato vzdělávací akce již proběhla

Kdy a kde?

27.04.2023
od 16:00
do 18:00
Právnická fakulta UK v Praze, náměstí Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, přízemí dv. č. 38

Přednášející

prof. JUDr. Jan Musil, CSc., dr. h. c., katedra trestního práva PF UK