Znalecké posudky v praxi

Základní cena: 500 Kč

Cena se slevou: 300 Kč

Osnova:

  • důvody pro přibírání znalců
  • jak nalézt vhodného znalce
  • formální náležitosti přibírání znalců, jaké otázky klást znalci
  • obstarávání podkladů pro znalce
  • způsoby odstraňování vad znaleckých posudků
  • hodnocení znaleckého posudku
  • které znalecké obory jsou zvláště obtížné či jinak problematické
  • případy justičních omylů, vyvolaných vadnými znaleckými posudky (některé ukázky prokazatelných vad)
  • jaké náměty de lege ferenda lze doporučit?
  • co by se mělo zlepšit v organizaci znalecké činnosti (vhodnost členění znaleckých oborů, kapacitní a personální zabezpečení, honorování znalců…)“.

158

Přihláška

Titul
Jméno**
Příjmení**
Email**
Počet účastníků se základní cenou*:
Vyplňte počet účastníků, pokud máte nárok na slevu, vyplňte 0
Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult mají nárok:
Počet účastníků uplatňujících slevu*:*
Vyplňte počet účastníků, v případě že nikdo nemá nárok na slevu vyplňte 0.
Celkem počet účastníků
Zúčastním se*:*
Žádám o zaslání potvrzení o účasti na vzdělávací akci pro ČAK/NK**
Přihlašovací údaje pro on-line účast budou odeslány 1 den před přednáškou/seminářem.
Fakturační údaje
Název firmy (volitelný)
IČO (volitelný)
DIČ (volitelný)
Adresa ulice a č.p.**
(město, PSČ, adresa ulice a č.p)
Platba bankovním převodem
Bankovním převodem Proveďte platbu přímo na náš účet u ČSOB číslo 106231472 / 0300. Prosím použijte číslo vzdělávací akce (semináře/přednášky) jako variabilní symbol platby, jako zprávu pro příjemce uveďte vaše jméno, jako specifický symbol uveďte číslo faktury.
Cena přednášky:
 Kč
Číslo přednášky
Číslo faktury
Pravidelně rozesíláme e-maily před blížícími se přednáškami/semináři. Máme Vás přidat do našeho seznamu?**
Všechna pole označená * musí být vyplněna!

Kdy a kde?

27.04.2023
od 16:00
do 18:00
Právnická fakulta UK v Praze, náměstí Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, přízemí dv. č. 38

Přednášející

prof. JUDr. Jan Musil, CSc., dr. h. c., katedra trestního práva PF UK