1024

seminar

Aktuální otázky společného jmění manželů v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu (judikatura 2023 a 2024)

s_21_11_2024

09:00

14:00

2024-11-21

Aktuální otázky společného jmění manželů v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu (judikatura 2023 a 2024)

Základní cena: 1800 Kč

Cena se slevou: 1200 Kč

159

Přihláška

Náš systém pro zpracovávání přihlášek na vzdělávací akce má momentálně výpadek. Pro přihlášení, prosím, použijte papírovou přihlášku nacházející se zde

Děkujeme za pochopení

Titul
Jméno**
Příjmení**
Email**
Počet účastníků se základní cenou*:
Vyplňte počet účastníků, pokud máte nárok na slevu, vyplňte 0
Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult mají nárok:
Počet účastníků uplatňujících slevu*:*
Vyplňte počet účastníků, v případě že nikdo nemá nárok na slevu vyplňte 0.
Celkem počet účastníků
Zúčastním se*:*
Žádám o zaslání potvrzení o účasti na vzdělávací akci pro ČAK/NK**
Přihlašovací údaje pro on-line účast budou odeslány 1 den před přednáškou/seminářem.
Fakturační údaje
Název firmy (volitelný)
IČO (volitelný)
DIČ (volitelný)
Adresa ulice a č.p.**
(město, PSČ, adresa ulice a č.p)
Platba bankovním převodem
Bankovním převodem Proveďte platbu přímo na náš účet u ČSOB číslo 106231472 / 0300. Prosím použijte číslo vzdělávací akce (semináře/přednášky) jako variabilní symbol platby, jako zprávu pro příjemce uveďte vaše jméno, jako specifický symbol uveďte číslo faktury.
Cena přednášky:
 Kč
Číslo přednášky
Číslo faktury
Pravidelně rozesíláme e-maily před blížícími se přednáškami/semináři. Můžeme Vás přidat do našeho seznamu?**
Souhlasíte, aby Vám Jednota českých právníků, IČ 00444995, anebo Pražské sdružení Jednoty českých právníků, IČ45248559, se sídlem Ovocný trh 587/14, 110 00 Praha 1, Staré Město, (dále jen JČP) zasílaly svá obchodní sdělení týkající se nabízení vzdělávacích služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění. Podrobnosti o zpracování e-mailové adresy si můžete přečíst na jednotaceskychpravniku.cz/emaily.html.
Všechna pole označená * musí být vyplněna!

Nefunguje Vám přihlašovací formulář? Kontaktujte nás prosím zde.

Kdy a kde?

21.11.2024
od 09:00
do 14:00
Justiční akademie, Hybernská 1006/18, Nové Město, 110 00 Praha 1

Přednášející

Mgr. Michal Králík, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu ČR

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2000 byl soudcem Okresního soudu ve Zlíně a od roku 2005 soudcem Krajského soudu v Brně. Soudcem Nejvyššího soudu je od roku 2009. V současné době je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia.