Aktuální problémy exekučního řízení po novelách exekučního řádu

Základní cena: 1800 Kč

Cena se slevou: 1200 Kč

Osnova:

· Zastavení exekuce pro bezvýslednost

· Milostivé léto

· Zálohy v exekuci

· Započítávání na jistinu

· Definice vymoženého plnění

· Rozšíření chráněných příjmů

· Změny v zastavení exekuce srážkami ze mzdy

· Náhrada nákladů plátce mzdy

· Úhrada ze zablokovaného účtu na účet exekuce

· Nová pravidla pro exekuci prodejem movitých věcí

· Změny v mobilární exekuci a zákonný splátkový kalendář

· Změny v odkladu exekuce

· Chráněný účet

· Nezletilý v exekuci

· Náhradní výživné v exekuci

· Doručování v exekuci

· Centrální úřední deska

· Zpřístupnění exekučního spisu účastníkům řízení a zasílání finančního přehledu

· Změny v CEE a změny v RZE

· Záznamy telefonních hovorů

· Změny v exekuci cizozemských exekučních titulů

Tato vzdělávací akce již proběhla

Kdy a kde?

16.01.2023
od 09:00
do 14:00
Justiční akademie, Hybernská 1006/18, Nové Město, 110 00 Praha 1

Přednášející

JUDr. Martina Kasíková, soudkyně Krajského soudu v Praze