Aktuální problémy exekučního řízení po novelách exekučního řádu

Základní cena: 1800 Kč

Cena se slevou: 1200 Kč

Osnova:

· Zastavení exekuce pro bezvýslednost

· Milostivé léto

· Zálohy v exekuci

· Započítávání na jistinu

· Definice vymoženého plnění

· Rozšíření chráněných příjmů

· Změny v zastavení exekuce srážkami ze mzdy

· Náhrada nákladů plátce mzdy

· Úhrada ze zablokovaného účtu na účet exekuce

· Nová pravidla pro exekuci prodejem movitých věcí

· Změny v mobilární exekuci a zákonný splátkový kalendář

· Změny v odkladu exekuce

· Chráněný účet

· Nezletilý v exekuci

· Náhradní výživné v exekuci

· Doručování v exekuci

· Centrální úřední deska

· Zpřístupnění exekučního spisu účastníkům řízení a zasílání finančního přehledu

· Změny v CEE a změny v RZE

· Záznamy telefonních hovorů

· Změny v exekuci cizozemských exekučních titulů

158

Přihláška

Titul
Jméno**
Příjmení**
Email**
Počet účastníků se základní cenou*:
Vyplňte počet účastníků, pokud máte nárok na slevu, vyplňte 0
Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult mají nárok:
Počet účastníků uplatňujících slevu*:*
Vyplňte počet účastníků, v případě že nikdo nemá nárok na slevu vyplňte 0.
Celkem počet účastníků
Zúčastním se*:*
Žádám o zaslání potvrzení o účasti na vzdělávací akci pro ČAK/NK**
Přihlašovací údaje pro on-line účast budou odeslány 1 den před přednáškou/seminářem.
Fakturační údaje
Název firmy (volitelný)
IČO (volitelný)
DIČ (volitelný)
Adresa ulice a č.p.**
(město, PSČ, adresa ulice a č.p)
Platba bankovním převodem
Bankovním převodem Proveďte platbu přímo na náš účet u ČSOB číslo 106231472 / 0300. Prosím použijte číslo vzdělávací akce (semináře/přednášky) jako variabilní symbol platby, jako zprávu pro příjemce uveďte vaše jméno, jako specifický symbol uveďte číslo faktury.
Cena přednášky:
 Kč
Číslo přednášky
Číslo faktury
Pravidelně rozesíláme e-maily před blížícími se přednáškami/semináři. Máme Vás přidat do našeho seznamu?**
Všechna pole označená * musí být vyplněna!

Kdy a kde?

16.01.2023
od 09:00
do 14:00
Justiční akademie, Hybernská 1006/18, Nové Město, 110 00 Praha 1

Přednášející

JUDr. Martina Kasíková, soudkyně Krajského soudu v Praze