Sousedská práva a mimořádné vydržení v judikatuře Nejvyššího soudu ČR

Základní cena: 1800 Kč

Cena se slevou: 1200 Kč

Cíl semináře

Seminář bude zaměřen na seznámení s dvěma praktickými tématy, u nichž existuje již rozhodovací praxe Nejvyššího soudu, a jejich promítnutí do praxe. 

1) Sousedská práva

– přechodná ustanovení a intertemporalita v oblasti sousedských práv 

– vysvětlení nové právní úpravy tzv. sousedského práva s komparací ve vztahu k úpravě obsažené v zákoně č. 40/1964 Sb.

–  jednotlivé oblasti sousedských práv se zaměřením zejména na problematiku imisí, imisí na pozemních komunikacích a imisí způsobených závodem

–  podrosty a převisy

–  stromy na hranicích pozemků

– sousedská práva a vstup na cizí pozemky

– užívání cizího prostoru

2)  Mimořádné vydržení

– srovnání institutu vydržení podle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb

– základní intertemporální otázky spojené s vydržením

– význam a podstata mimořádného vydržení

– východiska a předpoklady mimořádného vydržení

– typové případy mimořádné vydržení – jednotlivá významná rozhodnutí Nejvyššího soudu k problematice mimořádného vydržení

Tato vzdělávací akce již proběhla

Kdy a kde?

12.12.2023
od 09:30
do 14:30
Justiční akademie, Hybernská 1006/18, Praha 1, Nové Město

Přednášející

Mgr. Michal Králík, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu ČR

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2000 byl soudcem Okresního soudu ve Zlíně a od roku 2005 soudcem Krajského soudu v Brně. Soudcem Nejvyššího soudu je od roku 2009. V současné době je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia.