Průvodce uzavíráním smluv pohledem aktuální judikatury

Základní cena: 1800 Kč

Cena se slevou: 1200 Kč

Osnova:

·       Práva a povinnosti stran během kontraktačního procesu (předsmluvní odpovědnost)

·       Nabídka a její akceptace

·       Použití obchodních podmínek

·       Požadavky na formu smlouvy

·       Smlouva o smlouvě budoucí“

158

Přihláška

Titul
Jméno**
Příjmení**
Email**
Počet účastníků se základní cenou*:
Vyplňte počet účastníků, pokud máte nárok na slevu, vyplňte 0
Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult mají nárok:
Počet účastníků uplatňujících slevu*:*
Vyplňte počet účastníků, v případě že nikdo nemá nárok na slevu vyplňte 0.
Celkem počet účastníků
Zúčastním se*:*
Žádám o zaslání potvrzení o účasti na vzdělávací akci pro ČAK/NK**
Přihlašovací údaje pro on-line účast budou odeslány 1 den před přednáškou/seminářem.
Fakturační údaje
Název firmy (volitelný)
IČO (volitelný)
DIČ (volitelný)
Adresa ulice a č.p.**
(město, PSČ, adresa ulice a č.p)
Platba bankovním převodem
Bankovním převodem Proveďte platbu přímo na náš účet u ČSOB číslo 106231472 / 0300. Prosím použijte číslo vzdělávací akce (semináře/přednášky) jako variabilní symbol platby, jako zprávu pro příjemce uveďte vaše jméno, jako specifický symbol uveďte číslo faktury.
Cena přednášky:
 Kč
Číslo přednášky
Číslo faktury
Pravidelně rozesíláme e-maily před blížícími se přednáškami/semináři. Máme Vás přidat do našeho seznamu?**
Všechna pole označená * musí být vyplněna!

Kdy a kde?

13.02.2023
od 09:00
do 14:00
Právnická fakulta UK v Praze, náměstí Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, přízemí dv. č. 38.

Přednášející

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., člen advokátní kanceláře PRK Partners, PF UP

Specializuje se zejména na poradenství související s rekodifikací soukromého práva v České republice, náhradu škody, nemovitosti a smluvní závazky. Působí v advokátní kanceláři PRK Partners, s. r. o. na pozici of counsel. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády ČR. Od roku 2011 působí na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde vyučuje občanské právo. Je spoluautorem řady odborných článků, publikací a vysokoškolských učebnic.