Nový stavební zákon

Základní cena: 1800 Kč

Cena se slevou: 1200 Kč

Cíl semináře:

Komplexní průvodce novým zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění přijatých novel a souvisejících zákonů.

Díky politické shodě všech parlamentních stran je jasné, že dlouho očekávaná reforma stavebního práva skutečně nabyde účinnosti, a to již od 1. 1. 2024 pro vyhrazené stavby a od 1. 7. 2024 pro územní plánování, všechny ostatní stavby a jako celek.

Přednášející je specialista na územní plánování a stavební právo a byl vedoucím autorského původního návrhu nového stavebního zákona. Díky tomu popíše nejen obsah hlavních norem nového stavebního práva a jeho novel, ale vysvětlí i pozadí, důvody a příčiny jednotlivých ustanovení a jejich změny v průběhu legislativního procesu.

Seminář je vhodný jako základní průřezové seznámení se s novým stavebním zákonem pro všechny uživatele stavebního práva a složkových zákonů používaných ve stavebnictví.

Osnova:

· Zadání, důvody a cíle rekodifikace veřejného stavebního práva

· Schválení a postupný náběh účinnosti nového stavebního zákona

· Přechodná ustanovení pro úřady, územní plánování i stavební řád

· Princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko

· Digitalizace

· Institucionální (ne)reforma (včetně sporů o ní a jejích změn)

– původní návrh organizace státní stavební správy

– schválená reforma stavební správy

– výsledné uspořádání stavebních úřadů

– řešení dotčených orgánů

· Územní plánování

– hierarchie, obsah a vztahy územně plánovacích dokumentací

– pořizování

– jednotný standard

– architektonické a urbanistické soutěže

– plánovací smlouvy

· Stavební hmotné právo

– smysl a důvody novinek a změn

– kvalitativní a obsahové požadavky na výstavbu

– územní a technické požadavky

– prováděcí vyhlášky, městské stavební předpisy a normy

– kategorizace staveb

– dokumentace staveb

– výjimky

· Stavební procesní právo

– smysl a důvody novinek a změn

– jednotné a jediné řízení o povolení stavby

– vyjadřování DOSSů a správců sítí

– součinnost stavebníka a úřadu

– věcná a časová koncentrace námitek

– opravné prostředky, zákaz instančního ping-pongu

· Dotazy a diskuse

158

Přihláška

Titul
Jméno**
Příjmení**
Email**
Počet účastníků se základní cenou*:
Vyplňte počet účastníků, pokud máte nárok na slevu, vyplňte 0
Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult mají nárok:
Počet účastníků uplatňujících slevu*:*
Vyplňte počet účastníků, v případě že nikdo nemá nárok na slevu vyplňte 0.
Celkem počet účastníků
Zúčastním se*:*
Žádám o zaslání potvrzení o účasti na vzdělávací akci pro ČAK/NK**
Přihlašovací údaje pro on-line účast budou odeslány 1 den před přednáškou/seminářem.
Fakturační údaje
Název firmy (volitelný)
IČO (volitelný)
DIČ (volitelný)
Adresa ulice a č.p.**
(město, PSČ, adresa ulice a č.p)
Platba bankovním převodem
Bankovním převodem Proveďte platbu přímo na náš účet u ČSOB číslo 106231472 / 0300. Prosím použijte číslo vzdělávací akce (semináře/přednášky) jako variabilní symbol platby, jako zprávu pro příjemce uveďte vaše jméno, jako specifický symbol uveďte číslo faktury.
Cena přednášky:
 Kč
Číslo přednášky
Číslo faktury
Pravidelně rozesíláme e-maily před blížícími se přednáškami/semináři. Můžeme Vás přidat do našeho seznamu?**
Souhlasíte, aby Vám Jednota českých právníků, IČ 00444995, anebo Pražské sdružení Jednoty českých právníků, IČ45248559, se sídlem Ovocný trh 587/14, 110 00 Praha 1, Staré Město, (dále jen JČP) zasílaly svá obchodní sdělení týkající se nabízení vzdělávacích služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění. Podrobnosti o zpracování e-mailové adresy si můžete přečíst na jednotaceskychpravniku.cz/emaily.html.
Všechna pole označená * musí být vyplněna!

Nefunguje Vám některý z formulářů? Kontaktujte nás prosím zde.

Kdy a kde?

14.02.2024
od 09:00
do 14:00
Právnická fakulta UK, náměstí Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, přízemí, dv. č. 38

Přednášející

Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, člen představen­stva ČAK. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti, který stál za přijetím nového občanského zákoníku. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Působí na katedře správního práva PF UK v Praze a na katedře urbanismu Fakulty umění a architektury TU v Liberci.