Nový stavební zákon

Základní cena: 1800 Kč

Cena se slevou: 1200 Kč

Cíl semináře:

Komplexní průvodce novým zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění přijatých novel a souvisejících zákonů.

Díky politické shodě všech parlamentních stran je jasné, že dlouho očekávaná reforma stavebního práva skutečně nabyde účinnosti, a to již od 1. 1. 2024 pro vyhrazené stavby a od 1. 7. 2024 pro územní plánování, všechny ostatní stavby a jako celek.

Přednášející je specialista na územní plánování a stavební právo a byl vedoucím autorského původního návrhu nového stavebního zákona. Díky tomu popíše nejen obsah hlavních norem nového stavebního práva a jeho novel, ale vysvětlí i pozadí, důvody a příčiny jednotlivých ustanovení a jejich změny v průběhu legislativního procesu.

Seminář je vhodný jako základní průřezové seznámení se s novým stavebním zákonem pro všechny uživatele stavebního práva a složkových zákonů používaných ve stavebnictví.

Osnova:

· Zadání, důvody a cíle rekodifikace veřejného stavebního práva

· Schválení a postupný náběh účinnosti nového stavebního zákona

· Přechodná ustanovení pro úřady, územní plánování i stavební řád

· Princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko

· Digitalizace

· Institucionální (ne)reforma (včetně sporů o ní a jejích změn)

– původní návrh organizace státní stavební správy

– schválená reforma stavební správy

– výsledné uspořádání stavebních úřadů

– řešení dotčených orgánů

· Územní plánování

– hierarchie, obsah a vztahy územně plánovacích dokumentací

– pořizování

– jednotný standard

– architektonické a urbanistické soutěže

– plánovací smlouvy

· Stavební hmotné právo

– smysl a důvody novinek a změn

– kvalitativní a obsahové požadavky na výstavbu

– územní a technické požadavky

– prováděcí vyhlášky, městské stavební předpisy a normy

– kategorizace staveb

– dokumentace staveb

– výjimky

· Stavební procesní právo

– smysl a důvody novinek a změn

– jednotné a jediné řízení o povolení stavby

– vyjadřování DOSSů a správců sítí

– součinnost stavebníka a úřadu

– věcná a časová koncentrace námitek

– opravné prostředky, zákaz instančního ping-pongu

· Dotazy a diskuse

Tato vzdělávací akce již proběhla

Kdy a kde?

14.02.2024
od 09:00
do 14:00
Právnická fakulta UK, náměstí Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, přízemí, dv. č. 38

Přednášející

Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, člen představen­stva ČAK. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti, který stál za přijetím nového občanského zákoníku. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Působí na katedře správního práva PF UK v Praze a na katedře urbanismu Fakulty umění a architektury TU v Liberci.