Přihláška na vzdělávací akci

Řešení spotřebitelských sporů v ČR se zaměřením na spory z neživotního pojištění