Přistoupení Asociace právnických fakult k Memorandu