Slavnostní předávání Randových medailí 2021 a slavnostní schůze grémia JČP 15.10.2021