Společné setkání JČP se zástupci právnických profesních komor a spolků (Werichova vila), 25. 9. 2017