Aktuální problémy exekučního řízení po 1. 7.2021

Seminář 1121 se uskuteční ve čtvrtek 7. 10. 2021 od 9:00 do 14:00 na téma:

Aktuální problémy exekučního řízení po 1. 7.2021

Přednášející: JUDr. Martina Kasíková, soudkyně Krajského soudu v Praze, vyučující PF UK v Praze

Seminář bude pouze s přístupem online s využitím platformy ZOOM.

Seminář bude zaměřen především na poslední významné novely exekučního řádu (zákony č. 588/2020 Sb., 38/2021 Sb., 192/2021 Sb., 218/2021 Sb., 261/2021 Sb., 286/2021 Sb.).

Zařazena budou témata: 

·         změny v odkladu exekuce 

·         nová pravidla pro exekuci prodejem movitých věcí

·         zálohy v exekuci 

·         zániku nároku na náklady exekuce 

·         započítávání na jistinu

·         chráněný účet

·         nezletilý v exekuci

·         náhradní výživné v exekuci

·         náhrada nákladů plátce mzdy

·         změny v zastavení exekuce srážkami ze mzdy 

·         změny u přednostních pohledávek/nepostižitelných příjmů 

·         milostivé léto – veřejnoprávní pohledávky

·         zastavování marných bagatelních exekucí 

·         potvrzení o bezvýslednosti exekuce

·         zpřesnění možnosti hradit ze zablokovaného účtu na účet exekuce 

·         doručování v exekuci

·         centrální úřední deska

·         zpřístupnění exekučního spisu účastníkům řízení a zasílání finančního přehledu

·         změny v CEE a změny v RZE

·         změny v exekuci cizozemských exekučních titulů.

Tato vzdělávací akce již proběhla

Kdy a kde?

07.10.2021
od 09:00
do 14:00
Online ZOOM

Přednášející

JUDr. Martina Kasíková, soudkyně Krajského soudu v Praze, vyučující PF UK v Praze