Aktuální problémy exekučního řízení po 1. 7.2021

Seminář 1121 se uskuteční ve čtvrtek 7. 10. 2021 od 9:00 do 14:00 na téma:

Aktuální problémy exekučního řízení po 1. 7.2021

Přednášející: JUDr. Martina Kasíková, soudkyně Krajského soudu v Praze, vyučující PF UK v Praze

Seminář bude pouze s přístupem online s využitím platformy ZOOM.

Seminář bude zaměřen především na poslední významné novely exekučního řádu (zákony č. 588/2020 Sb., 38/2021 Sb., 192/2021 Sb., 218/2021 Sb., 261/2021 Sb., 286/2021 Sb.).

Zařazena budou témata: 

·         změny v odkladu exekuce 

·         nová pravidla pro exekuci prodejem movitých věcí

·         zálohy v exekuci 

·         zániku nároku na náklady exekuce 

·         započítávání na jistinu

·         chráněný účet

·         nezletilý v exekuci

·         náhradní výživné v exekuci

·         náhrada nákladů plátce mzdy

·         změny v zastavení exekuce srážkami ze mzdy 

·         změny u přednostních pohledávek/nepostižitelných příjmů 

·         milostivé léto – veřejnoprávní pohledávky

·         zastavování marných bagatelních exekucí 

·         potvrzení o bezvýslednosti exekuce

·         zpřesnění možnosti hradit ze zablokovaného účtu na účet exekuce 

·         doručování v exekuci

·         centrální úřední deska

·         zpřístupnění exekučního spisu účastníkům řízení a zasílání finančního přehledu

·         změny v CEE a změny v RZE

·         změny v exekuci cizozemských exekučních titulů.

158

Přihláška

Titul
Jméno**
Příjmení**
Email**
Počet účastníků se základní cenou*:
Vyplňte počet účastníků, pokud máte nárok na slevu, vyplňte 0
Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult mají nárok:
Počet účastníků uplatňujících slevu*:*
Vyplňte počet účastníků, v případě že nikdo nemá nárok na slevu vyplňte 0.
Celkem počet účastníků
Zúčastním se*:*
Žádám o zaslání potvrzení o účasti na vzdělávací akci pro ČAK/NK**
Přihlašovací údaje pro on-line účast budou odeslány 1 den před přednáškou/seminářem.
Fakturační údaje
Název firmy (volitelný)
IČO (volitelný)
DIČ (volitelný)
Adresa ulice a č.p.**
(město, PSČ, adresa ulice a č.p)
Platba bankovním převodem
Bankovním převodem Proveďte platbu přímo na náš účet u ČSOB číslo 106231472 / 0300. Prosím použijte číslo vzdělávací akce (semináře/přednášky) jako variabilní symbol platby, jako zprávu pro příjemce uveďte vaše jméno, jako specifický symbol uveďte číslo faktury.
Cena přednášky:
 Kč
Číslo přednášky
Číslo faktury
Pravidelně rozesíláme e-maily před blížícími se přednáškami/semináři. Máme Vás přidat do našeho seznamu?**
Všechna pole označená * musí být vyplněna!

Kdy a kde?

07.10.2021
od 09:00
do 14:00
Online ZOOM

Přednášející

JUDr. Martina Kasíková, soudkyně Krajského soudu v Praze, vyučující PF UK v Praze