Evidence skutečných majitelů

Seminář 1021 se uskuteční 13. prosince 2021 od 9:00 do 14:00 na téma:

Evidence skutečných majitelů

Náplň kurzu:

·         nové vymezení skutečného majitele (s důrazem na obchodní korporace)

·         nové sankce za nezapsání skutečného majitele do evidence (včetně civilních – nevymahatelnost smluv k zakrytí skutečného majitele, sistace hlasovacích práv, zákaz výplaty prospěchu / zánik práva na výplatu)

·         obsah povinnosti evidujících osob (obchodních korporací) získat a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele

·         povinnost součinnosti skutečných majitelů a dalších osob/povinnost povinných osob upozornit na zjištěné nesrovnalosti/důsledky porušení těchto povinností

·         zápis do evidence rejstříkovým soudem/přímý zápis do evidence notářem

·         automatický průpis skutečností zapsaných do veřejného rejstříku/evidence u jiných osob

·         přechodná ustanovení k nové úpravě

Seminář se bude konat pouze online!

Tato vzdělávací akce již proběhla

Kdy a kde?

13.12.2021
od 09:00
do 14:00
Praha 1, Hybernská 18, I. poschodí

Přednášející

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D., katedra obch. práva, Právnická fakulta UK