Evidence skutečných majitelů

Seminář 1021 se uskuteční 13. prosince 2021 od 9:00 do 14:00 na téma:

Evidence skutečných majitelů

Náplň kurzu:

·         nové vymezení skutečného majitele (s důrazem na obchodní korporace)

·         nové sankce za nezapsání skutečného majitele do evidence (včetně civilních – nevymahatelnost smluv k zakrytí skutečného majitele, sistace hlasovacích práv, zákaz výplaty prospěchu / zánik práva na výplatu)

·         obsah povinnosti evidujících osob (obchodních korporací) získat a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele

·         povinnost součinnosti skutečných majitelů a dalších osob/povinnost povinných osob upozornit na zjištěné nesrovnalosti/důsledky porušení těchto povinností

·         zápis do evidence rejstříkovým soudem/přímý zápis do evidence notářem

·         automatický průpis skutečností zapsaných do veřejného rejstříku/evidence u jiných osob

·         přechodná ustanovení k nové úpravě

Seminář se bude konat pouze online!

158

Přihláška

Titul
Jméno**
Příjmení**
Email**
Počet účastníků se základní cenou*:
Vyplňte počet účastníků, pokud máte nárok na slevu, vyplňte 0
Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult mají nárok:
Počet účastníků uplatňujících slevu*:*
Vyplňte počet účastníků, v případě že nikdo nemá nárok na slevu vyplňte 0.
Celkem počet účastníků
Zúčastním se*:*
Žádám o zaslání potvrzení o účasti na vzdělávací akci pro ČAK/NK**
Přihlašovací údaje pro on-line účast budou odeslány 1 den před přednáškou/seminářem.
Fakturační údaje
Název firmy (volitelný)
IČO (volitelný)
DIČ (volitelný)
Adresa ulice a č.p.**
(město, PSČ, adresa ulice a č.p)
Platba bankovním převodem
Bankovním převodem Proveďte platbu přímo na náš účet u ČSOB číslo 106231472 / 0300. Prosím použijte číslo vzdělávací akce (semináře/přednášky) jako variabilní symbol platby, jako zprávu pro příjemce uveďte vaše jméno, jako specifický symbol uveďte číslo faktury.
Cena přednášky:
 Kč
Číslo přednášky
Číslo faktury
Pravidelně rozesíláme e-maily před blížícími se přednáškami/semináři. Máme Vás přidat do našeho seznamu?**
Všechna pole označená * musí být vyplněna!

Kdy a kde?

13.12.2021
od 09:00
do 14:00
Praha 1, Hybernská 18, I. poschodí

Přednášející

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D., katedra obch. práva, Právnická fakulta UK