Kvalita údajů katastru nemovitostí, jejich zkvalitňování a další zajímavosti z katastru nemovitostí

Základní cena: 500 Kč

Cena se slevou: 300 Kč

Osnova:

·       Současný způsob vedení údajů o vlastnících

·       Kdo je nedostatečně identifikovaný vlastník a jaký to může mít dopad na vlastnictví

·       Duplicitní zápisy vlastnictví, jejich četnost a způsob odstraňování

·       Jiné právní vztahy evidované ve prospěch zemřelých nebo neexistujících osob a možnosti jejich výmazu z katastru

·       Vedení údajů o budovách

·       Co jsou to účelové územní prvky, kde jsou vedeny a jaký mají význam pro katastr

·       Plánované změny v katastru

158

Přihláška

Titul
Jméno**
Příjmení**
Email**
Počet účastníků se základní cenou*:
Vyplňte počet účastníků, pokud máte nárok na slevu, vyplňte 0
Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult mají nárok:
Počet účastníků uplatňujících slevu*:*
Vyplňte počet účastníků, v případě že nikdo nemá nárok na slevu vyplňte 0.
Celkem počet účastníků
Zúčastním se*:*
Žádám o zaslání potvrzení o účasti na vzdělávací akci pro ČAK/NK**
Přihlašovací údaje pro on-line účast budou odeslány 1 den před přednáškou/seminářem.
Fakturační údaje
Název firmy (volitelný)
IČO (volitelný)
DIČ (volitelný)
Adresa ulice a č.p.**
(město, PSČ, adresa ulice a č.p)
Platba bankovním převodem
Bankovním převodem Proveďte platbu přímo na náš účet u ČSOB číslo 106231472 / 0300. Prosím použijte číslo vzdělávací akce (semináře/přednášky) jako variabilní symbol platby, jako zprávu pro příjemce uveďte vaše jméno, jako specifický symbol uveďte číslo faktury.
Cena přednášky:
 Kč
Číslo přednášky
Číslo faktury
Pravidelně rozesíláme e-maily před blížícími se přednáškami/semináři. Máme Vás přidat do našeho seznamu?**
Všechna pole označená * musí být vyplněna!

Kdy a kde?

03.10.2022
od 16:00
do 18:00
Online ZOOM

Přednášející

Ing. Pavel Doubek, vedoucí odd. řízení územních orgánů ČÚZK

Po ukončení průmyslové školy pracoval od roku 1994 na Katastrálním úřadu v Příbrami (později Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální úřad v Příbrami) ve funkci vedoucího oddělení aktualizace katastru nemovitostí. V roce 2011 nastoupil na ČÚZK, kde od roku 2015 působí jako vedoucí oddělení řízení územních orgánů. V roce 2012 dokončil magisterské studium na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzní obor Geomatika.