Náhrada škody v dopravě

Seminář 721 se uskuteční v pondělí 13. září 2021 od 9:00 do 14:00 na téma:

Náhrada škody v dopravě 

Přednášející: JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu ČR

Osnova:

·         podmínky náhrady újmy z provozu dopravy

·         provoz dopravního prostředku a jeho zvláštní povaha

·         postavení provozovatele a jeho modifikace

·         právní vztahy provozovatele, řidiče a třetích osob

·         střet provozů a některé modelové situace při dopravních nehodách

·         vybrané otázky pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel

·          rozsah náhrady

  • škoda na vozidle
  • nemajetková újma, zejména na zdraví a při usmrcení

Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18, I. poschodí (vstup do budovy vchodem Obvodního soudu pro Prahu 5), semináře se současně budou konat on-line.

Tato vzdělávací akce již proběhla

Kdy a kde?

13.09.2021
od 09:00
do 14:00
Praha 1, Hybernská 18, I. poschodí

Přednášející

JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu ČR