Náhrada škody v dopravě

Seminář 721 se uskuteční v pondělí 13. září 2021 od 9:00 do 14:00 na téma:

Náhrada škody v dopravě 

Přednášející: JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu ČR

Osnova:

·         podmínky náhrady újmy z provozu dopravy

·         provoz dopravního prostředku a jeho zvláštní povaha

·         postavení provozovatele a jeho modifikace

·         právní vztahy provozovatele, řidiče a třetích osob

·         střet provozů a některé modelové situace při dopravních nehodách

·         vybrané otázky pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel

·          rozsah náhrady

  • škoda na vozidle
  • nemajetková újma, zejména na zdraví a při usmrcení

Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18, I. poschodí (vstup do budovy vchodem Obvodního soudu pro Prahu 5), semináře se současně budou konat on-line.

158

Přihláška

Titul
Jméno**
Příjmení**
Email**
Počet účastníků se základní cenou*:
Vyplňte počet účastníků, pokud máte nárok na slevu, vyplňte 0
Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult mají nárok:
Počet účastníků uplatňujících slevu*:*
Vyplňte počet účastníků, v případě že nikdo nemá nárok na slevu vyplňte 0.
Celkem počet účastníků
Zúčastním se*:*
Žádám o zaslání potvrzení o účasti na vzdělávací akci pro ČAK/NK**
Přihlašovací údaje pro on-line účast budou odeslány 1 den před přednáškou/seminářem.
Fakturační údaje
Název firmy (volitelný)
IČO (volitelný)
DIČ (volitelný)
Adresa ulice a č.p.**
(město, PSČ, adresa ulice a č.p)
Platba bankovním převodem
Bankovním převodem Proveďte platbu přímo na náš účet u ČSOB číslo 106231472 / 0300. Prosím použijte číslo vzdělávací akce (semináře/přednášky) jako variabilní symbol platby, jako zprávu pro příjemce uveďte vaše jméno, jako specifický symbol uveďte číslo faktury.
Cena přednášky:
 Kč
Číslo přednášky
Číslo faktury
Pravidelně rozesíláme e-maily před blížícími se přednáškami/semináři. Máme Vás přidat do našeho seznamu?**
Všechna pole označená * musí být vyplněna!

Kdy a kde?

13.09.2021
od 09:00
do 14:00
Praha 1, Hybernská 18, I. poschodí

Přednášející

JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu ČR