Řešení sporů z dědického práva z pohledu soudce odvolacího soudu

Základní cena: 500 Kč

Cena se slevou: 300 Kč

Výukové cíle:

Základní seznámení s problematikou pozůstalostních řízení a rozhodování o sporných otázkách s tím souvisejících.

Osnova:

  • Základní prameny právní úpravy (hmotněprávní a procesní a jejich vzájemnou korelaci),
  • Základní aspekty právní problematiky úpravy dědického práva, dědických titulů, práva nepominutelného dědice, správy pozůstalosti, nabývání dědictví a odpovědnosti za dluhy zůstavitele,
  • Základní seznámení se zásadami a průběhem pozůstalostního řízení (včetně řešení sporů),
  • Základní seznámení s otázkami právního nástupnictví s ohledem na projednání pozůstalosti a nabývání dědictví, a to zejména z hlediska dopadu průběhu a výsledku pozůstalostního řízení na procesní nástupnictví ve sporném civilním řízení.

Tato vzdělávací akce již proběhla

Kdy a kde?

07.11.2022
od 16:00
do 18:00
Kancelář JČP, Ovocný trh 14, Praha 1

Přednášející

JUDr. Šárka Kamenická, soudkyně Krajského soudu v Praze

Je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze. K výkonu justiční práce nastoupila u okresního soudu, nyní působí jako soudkyně odvolacího oddělení u Krajského soudu v Praze. Dlouhodobě je jako předsedkyně senátu zařazena na odvolacím civilním úseku v senátě, který se v rámci specializace zabývá výslovně také rozhodováním ve věcech dědických (včetně sporných řízeních s touto problematikou souvisejících), o omezeních svéprávnosti (včetně související opatrovnické agendy a agendy podpůrných opatření), úschov a detenčních řízení.