Řešení sporů z dědického práva z pohledu soudce odvolacího soudu

Základní cena: 500 Kč

Cena se slevou: 300 Kč

Výukové cíle:

Základní seznámení s problematikou pozůstalostních řízení a rozhodování o sporných otázkách s tím souvisejících.

Osnova:

  • Základní prameny právní úpravy (hmotněprávní a procesní a jejich vzájemnou korelaci),
  • Základní aspekty právní problematiky úpravy dědického práva, dědických titulů, práva nepominutelného dědice, správy pozůstalosti, nabývání dědictví a odpovědnosti za dluhy zůstavitele,
  • Základní seznámení se zásadami a průběhem pozůstalostního řízení (včetně řešení sporů),
  • Základní seznámení s otázkami právního nástupnictví s ohledem na projednání pozůstalosti a nabývání dědictví, a to zejména z hlediska dopadu průběhu a výsledku pozůstalostního řízení na procesní nástupnictví ve sporném civilním řízení.

158

Přihláška

Titul
Jméno**
Příjmení**
Email**
Počet účastníků se základní cenou*:
Vyplňte počet účastníků, pokud máte nárok na slevu, vyplňte 0
Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult mají nárok:
Počet účastníků uplatňujících slevu*:*
Vyplňte počet účastníků, v případě že nikdo nemá nárok na slevu vyplňte 0.
Celkem počet účastníků
Zúčastním se*:*
Žádám o zaslání potvrzení o účasti na vzdělávací akci pro ČAK/NK**
Přihlašovací údaje pro on-line účast budou odeslány 1 den před přednáškou/seminářem.
Fakturační údaje
Název firmy (volitelný)
IČO (volitelný)
DIČ (volitelný)
Adresa ulice a č.p.**
(město, PSČ, adresa ulice a č.p)
Platba bankovním převodem
Bankovním převodem Proveďte platbu přímo na náš účet u ČSOB číslo 106231472 / 0300. Prosím použijte číslo vzdělávací akce (semináře/přednášky) jako variabilní symbol platby, jako zprávu pro příjemce uveďte vaše jméno, jako specifický symbol uveďte číslo faktury.
Cena přednášky:
 Kč
Číslo přednášky
Číslo faktury
Pravidelně rozesíláme e-maily před blížícími se přednáškami/semináři. Máme Vás přidat do našeho seznamu?**
Všechna pole označená * musí být vyplněna!

Kdy a kde?

07.11.2022
od 16:00
do 18:00
Kancelář JČP, Ovocný trh 14, Praha 1

Přednášející

JUDr. Šárka Kamenická, soudkyně Krajského soudu v Praze

Je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze. K výkonu justiční práce nastoupila u okresního soudu, nyní působí jako soudkyně odvolacího oddělení u Krajského soudu v Praze. Dlouhodobě je jako předsedkyně senátu zařazena na odvolacím civilním úseku v senátě, který se v rámci specializace zabývá výslovně také rozhodováním ve věcech dědických (včetně sporných řízeních s touto problematikou souvisejících), o omezeních svéprávnosti (včetně související opatrovnické agendy a agendy podpůrných opatření), úschov a detenčních řízení.