Role Evropského soudního dvora na udržení právního státu

PŘEDNÁŠKA BYLA ZRUŠENA

Přednáška se koná pouze online.

Osnova :

Soudní dvůr EU a stav právního státu v členských zemích

Obecné úvahy o rizicích mizení právního státu a panství práva

Konkrétní příklady kroků ohrožujících právní stát a panství práva

Pravomoci EU a právní stát

Vybraná judikatura Soudního dvora EU k právnímu státu

Diskuse

158

Přihláška

Titul
Jméno**
Příjmení**
Email**
Počet účastníků se základní cenou*:
Vyplňte počet účastníků, pokud máte nárok na slevu, vyplňte 0
Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult mají nárok:
Počet účastníků uplatňujících slevu*:*
Vyplňte počet účastníků, v případě že nikdo nemá nárok na slevu vyplňte 0.
Celkem počet účastníků
Zúčastním se*:*
Žádám o zaslání potvrzení o účasti na vzdělávací akci pro ČAK/NK**
Přihlašovací údaje pro on-line účast budou odeslány 1 den před přednáškou/seminářem.
Fakturační údaje
Název firmy (volitelný)
IČO (volitelný)
DIČ (volitelný)
Adresa ulice a č.p.**
(město, PSČ, adresa ulice a č.p)
Platba bankovním převodem
Bankovním převodem Proveďte platbu přímo na náš účet u ČSOB číslo 106231472 / 0300. Prosím použijte číslo vzdělávací akce (semináře/přednášky) jako variabilní symbol platby, jako zprávu pro příjemce uveďte vaše jméno, jako specifický symbol uveďte číslo faktury.
Cena přednášky:
 Kč
Číslo přednášky
Číslo faktury
Pravidelně rozesíláme e-maily před blížícími se přednáškami/semináři. Máme Vás přidat do našeho seznamu?**
Všechna pole označená * musí být vyplněna!

Kdy a kde?

28.04.2022
od 16:00
do 18:00
Online ZOOM

Přednášející

JUDr. Jan Passer, soudce Soudního dvora EU

Od roku 1997 působil v oblasti soudnictví v České republice u obvodního soudu, Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu (Česká republika). Věnoval se i pedagogické činnosti. Přednášel unijní právo na Fakultě sociálních věd UK, Právnické fakultě MU a na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dne 19. září 2016 by jmenován soudcem Tribunálu Evropské unie a poté byl dne 6. října 2020 jmenován soudcem Soudního dvora; tuto funkci vykonává dosud.