Smlouvy o spotřebitelských a podnikatelských úvěrech

Základní cena: 1800 Kč

Cena se slevou: 1200 Kč

Osnova:

 • Limity autonomie vůle při sjednávání smluv o úvěru a o půjčce
 • Sjednávání smluv o úvěru a o zápůjčce, kontraktační proces, rizika
 • Korektivy podnikatelských úvěrů
 • Korektivy spotřebitelských úvěrů
 • Limity sjednávání úroků z úvěru
 • Kdy lze přezkoumávat sjednané poplatky (např. za poskytnutí úvěru, za zprostředkování, včasné nezaplacení, atd.)
 • Vztah RPSN a poplatků, výpočet RPSN, důsledky nesprávné RPSN
 • Limity smluvní pokuty a úroků z prodlení, kdy a jak lze kumulovat
 • Kdy lze moderovat smluvní pokutu (v jaké výši je ještě přiměřená, kdy ji lze započíst, zdali si lze vyloučit soudní moderaci)
 • Kdy lze soudem snížit úrok z úvěru a úrok z prodlení. Vztah k ostatním zajištěním a utvrzením úvěru
 • Přezkum pohledávek ze spotřebitelských úvěrů přiznaných věřiteli rozhodčím nálezem
 • Přezkum v exekuci v. přezkum v řízení o zrušení rozhodčího nálezu
 • Podmínky a promlčitelnost nových žalob věřitelů ze spotřebitelských úvěrů (po zastavení exekuce rozhodčího nálezu)
 • Podmínky a promlčitelnost žalob dlužníků ze spotřebitelských úvěrů na vrácení bezdůvodného obohacení, jejichž dluh byl vymožen v exekuci na základě materiálně nevykonatelných rozhodčích nálezů
 • Důsledky nezjišťování úvěruschopnosti (relativní vs. absolutní neplatnost), reflexe aktuální judikatury Soudního dvora EU
 • Rozsah zjišťování úvěruschopnosti
 • Otázky částečné neplatnosti či úplné neplatnosti úvěrové smlouvy
 • Vypořádání úvěrové smlouvy neplatné pro nezjišťování úvěruschopnosti
 • Přezkum nezjišťování úvěruschopnosti v exekuci
 • Přezkum sjednaných nepřiměřených úroků z úvěrů v exekuci
 • Přezkum sjednaných nepřiměřených smluvních pokut v exekuci

Tato vzdělávací akce již proběhla

Kdy a kde?

17.10.2022
od 09:00
do 14:00
Justiční akademie, Hybernská 1006/18, Nové Město, 110 00 Praha 1

Přednášející

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D., Soudce NS ČR

Vystudoval PF Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2001 byl soudcem OS v Kladně a od roku 2007 soudcem, později předsedou senátu KS v Praze. Od roku 2011 je soudcem NS ČR.