Vklad do katastru nemovitostí aneb jak připravit perfektní podání

Základní cena: 1800 Kč

Cena se slevou: 1200 Kč

Vklad do katastru nemovitostí aneb jak připravit perfektní podání

Výukové cíle:

Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s problematikou katastru a seznámit účastníky s průběhem řízení o povolení návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, s povinnými náležitostmi listin předkládaných katastrálnímu úřadu a rozsahem přezkumné činnosti katastrálního úřadu.

Zvláštní důraz je kladem na nejčastější závady podání s uvedením, jak předejít případnému nezdaru. Seminář je aktualizován s ohledem na nejnovější praktické poznatky z katastrální praxe a judikatury soudů.

Osnova:

· Právní rámec včetně novelizací

· Nové činnosti katastrálních úřadů

· Průběh vkladového řízení od zahájení až do ukončení, včetně všech procesních úkonů a lhůt, opravné prostředky

· Přezkumná činnost katastrálního úřadu a poznatky z rozhodovací činnosti (odstranitelné a neodstranitelné závady)

· Vybrané poznámky (předběžné opatření, exekuce, poznámky spornosti)

· Nejčastější závady (na případových studiích) s návodem jak se jim vyvarovat

Tato vzdělávací akce již proběhla

Kdy a kde?

07.02.2022
od 09:00
do 14:00
Hybernská 1006/18, Praha 1 Nové Město

Přednášející

JUDr. Daniela Šustrová, LL.M., ředitelka kanceláře KÚ pro hl. m. Prahu