Vklad do katastru nemovitostí aneb jak připravit perfektní podání

Základní cena: 1800 Kč

Cena se slevou: 1200 Kč

Vklad do katastru nemovitostí aneb jak připravit perfektní podání

Výukové cíle:

Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s problematikou katastru a seznámit účastníky s průběhem řízení o povolení návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, s povinnými náležitostmi listin předkládaných katastrálnímu úřadu a rozsahem přezkumné činnosti katastrálního úřadu.

Zvláštní důraz je kladem na nejčastější závady podání s uvedením, jak předejít případnému nezdaru. Seminář je aktualizován s ohledem na nejnovější praktické poznatky z katastrální praxe a judikatury soudů.

Osnova:

· Právní rámec včetně novelizací

· Nové činnosti katastrálních úřadů

· Průběh vkladového řízení od zahájení až do ukončení, včetně všech procesních úkonů a lhůt, opravné prostředky

· Přezkumná činnost katastrálního úřadu a poznatky z rozhodovací činnosti (odstranitelné a neodstranitelné závady)

· Vybrané poznámky (předběžné opatření, exekuce, poznámky spornosti)

· Nejčastější závady (na případových studiích) s návodem jak se jim vyvarovat

158

Přihláška

Titul
Jméno**
Příjmení**
Email**
Počet účastníků se základní cenou*:
Vyplňte počet účastníků, pokud máte nárok na slevu, vyplňte 0
Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult mají nárok:
Počet účastníků uplatňujících slevu*:*
Vyplňte počet účastníků, v případě že nikdo nemá nárok na slevu vyplňte 0.
Celkem počet účastníků
Zúčastním se*:*
Žádám o zaslání potvrzení o účasti na vzdělávací akci pro ČAK/NK**
Přihlašovací údaje pro on-line účast budou odeslány 1 den před přednáškou/seminářem.
Fakturační údaje
Název firmy (volitelný)
IČO (volitelný)
DIČ (volitelný)
Adresa ulice a č.p.**
(město, PSČ, adresa ulice a č.p)
Platba bankovním převodem
Bankovním převodem Proveďte platbu přímo na náš účet u ČSOB číslo 106231472 / 0300. Prosím použijte číslo vzdělávací akce (semináře/přednášky) jako variabilní symbol platby, jako zprávu pro příjemce uveďte vaše jméno, jako specifický symbol uveďte číslo faktury.
Cena přednášky:
 Kč
Číslo přednášky
Číslo faktury
Pravidelně rozesíláme e-maily před blížícími se přednáškami/semináři. Máme Vás přidat do našeho seznamu?**
Všechna pole označená * musí být vyplněna!

Kdy a kde?

07.02.2022
od 09:00
do 14:00
Hybernská 1006/18, Praha 1 Nové Město

Přednášející

JUDr. Daniela Šustrová, LL.M., ředitelka kanceláře KÚ pro hl. m. Prahu