Zajištění přístupu k nemovitostem a nároky k cizím nemovitostem

Základní cena: 1800 Kč

Cena se slevou: 1200 Kč

Zajištění přístupu k nemovitostem a nároky k cizím nemovitostem

Osnova:

1) Nemovitosti – zajištění přístupu a rizika absence přístupu

a) nezbytná cesta – základní otázky

b) sousedská práva – dílčí instituty zajišťující přístup na cizí pozemek

c) služebnosti – způsoby přístupu k cizím nemovitostem na základě soudního rozhodnutí nebo smlouvy

2) Nemovitosti – nároky k cizím nemovitostem

a) neoprávněné stavby – přechodná ustanovení a základní otázky

b) přestavky

c) užívání cizího prostoru (§ 1023 ObčZ)

d) stavební tituly opravňující ke stavbám na cizích nemovitostech (obligační a věcněprávní – základní otázky)

158

Přihláška

Titul
Jméno**
Příjmení**
Email**
Počet účastníků se základní cenou*:
Vyplňte počet účastníků, pokud máte nárok na slevu, vyplňte 0
Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult mají nárok:
Počet účastníků uplatňujících slevu*:*
Vyplňte počet účastníků, v případě že nikdo nemá nárok na slevu vyplňte 0.
Celkem počet účastníků
Zúčastním se*:*
Žádám o zaslání potvrzení o účasti na vzdělávací akci pro ČAK/NK**
Přihlašovací údaje pro on-line účast budou odeslány 1 den před přednáškou/seminářem.
Fakturační údaje
Název firmy (volitelný)
IČO (volitelný)
DIČ (volitelný)
Adresa ulice a č.p.**
(město, PSČ, adresa ulice a č.p)
Platba bankovním převodem
Bankovním převodem Proveďte platbu přímo na náš účet u ČSOB číslo 106231472 / 0300. Prosím použijte číslo vzdělávací akce (semináře/přednášky) jako variabilní symbol platby, jako zprávu pro příjemce uveďte vaše jméno, jako specifický symbol uveďte číslo faktury.
Cena přednášky:
 Kč
Číslo přednášky
Číslo faktury
Pravidelně rozesíláme e-maily před blížícími se přednáškami/semináři. Máme Vás přidat do našeho seznamu?**
Všechna pole označená * musí být vyplněna!

Kdy a kde?

15.06.2022
od 09:00
do 14:00
Justiční akademie, Hybernská 1006/18, Praha 1, Nové Město

Přednášející

Mgr. Michal Králík, Ph.D., soudce NS ČR