Zajištění přístupu k nemovitostem a nároky k cizím nemovitostem

Základní cena: 1800 Kč

Cena se slevou: 1200 Kč

Zajištění přístupu k nemovitostem a nároky k cizím nemovitostem

Osnova:

1) Nemovitosti – zajištění přístupu a rizika absence přístupu

a) nezbytná cesta – základní otázky

b) sousedská práva – dílčí instituty zajišťující přístup na cizí pozemek

c) služebnosti – způsoby přístupu k cizím nemovitostem na základě soudního rozhodnutí nebo smlouvy

2) Nemovitosti – nároky k cizím nemovitostem

a) neoprávněné stavby – přechodná ustanovení a základní otázky

b) přestavky

c) užívání cizího prostoru (§ 1023 ObčZ)

d) stavební tituly opravňující ke stavbám na cizích nemovitostech (obligační a věcněprávní – základní otázky)

Tato vzdělávací akce již proběhla

Kdy a kde?

15.06.2022
od 09:00
do 14:00
Justiční akademie, Hybernská 1006/18, Praha 1, Nové Město

Přednášející

Mgr. Michal Králík, Ph.D., soudce NS ČR