Zastoupení podnikatele

SEMINÁŘ BYL ZRUŠEN

Základní cena: 1800 Kč

Cena se slevou: 1200 Kč

Výukové cíle:

Seminář bude zaměřen na podnikatele, jeho zástupce [prokuristu, vedoucího odštěpného závodu, obecného obchodního zmocněnce (zástupce podle § 430 odst. 1 ObčZ) a doplňkově u právnických osob na členy statutárního orgánu a likvidátora] a na okolnosti relevantní pro posouzení (ne)závaznosti jednání zástupců pro podnikatele.

Současně upozorňujeme, že v květnu 2022 vyšla v nakladatelství Wolters Kluwer monografie Zastoupení podnikatele, jejíž autorkou je přednášející (https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/zastoupeni-podnikatele.p6657.html).

Osnova:

1. Osoby zástupců, vznik a zánik zastoupení, obecné a specifické předpoklady, (ne)slučitelnost funkcí a význam likvidace pro zastoupení

2. Zástupčí oprávnění, a to na

· věcný rozsah zástupčího oprávnění jednotlivých zástupců a případy jej ovlivňující jako je zákonné (vnější) omezení, vnitřní omezení a úprava střetu zájmů

· způsob zastoupení

· filiální zástupce a modifikaci jejich zástupčího oprávnění

3. Překročení zástupčího oprávnění a důsledky s tím spojené

4. Význam materiální publicity obchodního rejstříku pro zastoupení podnikatele

158

Přihláška

Titul
Jméno**
Příjmení**
Email**
Počet účastníků se základní cenou*:
Vyplňte počet účastníků, pokud máte nárok na slevu, vyplňte 0
Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult mají nárok:
Počet účastníků uplatňujících slevu*:*
Vyplňte počet účastníků, v případě že nikdo nemá nárok na slevu vyplňte 0.
Celkem počet účastníků
Zúčastním se*:*
Žádám o zaslání potvrzení o účasti na vzdělávací akci pro ČAK/NK**
Přihlašovací údaje pro on-line účast budou odeslány 1 den před přednáškou/seminářem.
Fakturační údaje
Název firmy (volitelný)
IČO (volitelný)
DIČ (volitelný)
Adresa ulice a č.p.**
(město, PSČ, adresa ulice a č.p)
Platba bankovním převodem
Bankovním převodem Proveďte platbu přímo na náš účet u ČSOB číslo 106231472 / 0300. Prosím použijte číslo vzdělávací akce (semináře/přednášky) jako variabilní symbol platby, jako zprávu pro příjemce uveďte vaše jméno, jako specifický symbol uveďte číslo faktury.
Cena přednášky:
 Kč
Číslo přednášky
Číslo faktury
Pravidelně rozesíláme e-maily před blížícími se přednáškami/semináři. Máme Vás přidat do našeho seznamu?**
Všechna pole označená * musí být vyplněna!

Kdy a kde?

06.06.2022
od 09:00
do 14:00
Justiční akademie, Hybernská 1006/18, Praha 1, Nové Město

Přednášející

doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D., katedra obchodního práva PF UK

Doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. působí jako odborná asistentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK v Praze. Je členkou pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo II – pro finanční právo. Hlavním předmětem jejího zájmu je zastoupení podnikatele. Na toto téma zpracovala svou habilitační práci. Specializuje se dále na právo obchodních korporací, corporate governance, společnosti s ručením omezeným a problematiku postavení podnikatele v právních vztazích.