Adventní setkání na Vyšehradě 2022

Dne 8. 12. 2022 se ve Vratislavově sále Nového děkanství Vyšehradské kapituly uskutečnilo tradiční adventní setkání s hudbou. Úvodního slova se ujal JUDr. Pavel Rychetský, předseda JČP, který přivítal přítomné hosty a popřál všem hezké svátky. S projevem dále vystoupil děkan Vyšehradské kapituly, Mgr. Ing. Michal Němeček.

Na koncertu vystoupilo Trio Classic ve složení Veronika Lišková – klavír, Ester Müllerová – housle a Julie Krejčí – violoncello. Zaznělo Dvořákovo Piano Trio No. 4 in E minor. Op. 90 Dumky; Lento maestro in E minor, Poco adagio in C-sharp minor, Andante in A major, Andante moderato in D minor, Allegro in E-fl at major, Lento maestro in C minor. Předvedené vystoupení uchvátilo všechny přítomné, kteří odměnili účinkující dlouho trvajícím potleskem vestoje. Odměnou posluchačům byl přídavek v podobě přednesu oblíbené skladby tria od F. Mendelssohna Piano Trio No. 1 in D minor, Op. 49, No. I. Molto allegro agitato, opět bravurně přednesené. Nikdo nevnímal, že neposlouchá profesionální umělce, ale dosud studentky třetího ročníku Pražské konzervatoře.  Závěrečného slova se poté ujal JUDr. Martin Foukal, předseda PS JČP. Popřál přítomným pěkné a klidné prožití vánočních svátků, poděkoval sponzorům JČP a všechny pozval k malému občerstvení.

JUDr. Jana Jindrová, MBA