Featured Doporučené

Věcná břemena se zaměřením na aktuální judikaturu, právo inženýrské sítě a zákonná věcná břemena

Justiční akademie, Hybernská 1006/18, Nové Město, 110 00 Praha 1 Justiční akademie, Hybernská 1006/18, Nové Město, Praha 1

Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Osnova: Věcná břemena – úvod věcná břemena jako věci v právním smyslu věcná břemena jako předmět držby dělení na služebnosti a […]