JUDr. Martin Foukal uveden do Právnické síně slávy

Dne 17. května 2024 se konal galavečer justiční soutěže Právník roku, při kterém obdrželi ocenění laureáti několika soutěžních kategorií a zároveň byla předána ocenění svatého Yva. Nejvyšší poctu sv. Yva za celoživotní přínos českému právu získal JUDr. Martin Foukal, místopředseda Jednoty českých právníků a předseda Pražského sdružení JČP, čestný prezident Notářské komory České republiky, který tak byl uveden do Právnické síně slávy.


JUDr. Foukal stál při obnově svobodného českého notářství v roce 1993 a posléze stál více než 20 let v čele Notářské komory České republiky. Tu dlouhodobě zastupoval také na mezinárodní úrovni v orgánech Mezinárodní unie notářství.


Vedle zásluhy o obnovu samostatné notářské profese v České republice je JUDr. Foukal předsedou Pražského sdružení Jednoty českých právníků.


Dále se JUDr. Foukal věnuje publikační činnosti a působí jako člen Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a člen správní rady Univerzity Karlovy.