V pátek 23. 6. 2023 se v Praze uskutečnila konference Jednoty českých právníků.

Konference se zabývala činností Jednoty za poslední tříleté funkční období, její vnitřní organizací, vyzvedla činnost Pražského sdružení jako jejího pobočného spolku a s potěšením konstatovala, že se v průběhu let staly jejími členy nebo spolupracovníky respektované osobnosti právnického a veřejného života. K tomu napomáhá i Grémium Jednoty českých právníků, které je poradním orgánem, složené z předních představitelů právní teorie i praxe.

Konference zvolila nové orgány pro další funkční období. Předsedou Jednoty se opět stal JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR, statutárním místopředsedou JUDr. Pavel Tuma a místopředsedou JUDr. Martin Foukal, který byl nedávno znovuzvolen též předsedou Pražského sdružení Jednoty českých právníků. Dalšími členy prezidia byli zvoleni JUDr. Marek Bukva, JUDr. Alena Novotná, JUDr. Tomáš Lichovník a JUDr. Karel Longaver.  Konference zvolila i kontrolní komisi ve složení JUDr. Lubomír Činka, JUDr. Ladislav Jouza  a JUDr. Jiří Ondroušek.