Křest Sborníku ze Sjezdu českých právníků

Dne 9. 12. 2022 se ve Velké zasedací místnosti Karolina uskutečnil slavnostní křest sborníku Sjezdu českých právníků 2022. Sborník obsahuje referáty, koreferáty a diskusní příspěvky, dokumentující aktuální postoje všech právnických profesí k tématu sjezdu „Společenská a profesní odpovědnost právníků a institucionální pojistky jejich nezávislosti“.

Po přivítání všech přítomných JUDr. Martinem Foukalem, předsedou PS JČP, se úvodního slova ujal JUDr. Pavel Rychetský, předseda JČP. Vyzdvihl důležitost obnovení tradice právnických sjezdů i to, jak významnou roli hraje skutečnost, že tato událost se uskutečnila díky společné práci všech právnických profesí, které spojila ke spolupráci Jednota českých právníků. Zamyslel se na pojmy spravedlnost a nespravedlnost a připomněl nesmyslnost barbarské války na Ukrajině. Poté krátce pozdravila přítomné rektorka University Karlovy, prof. MUDr. Milena Králíčková. JUDr. Vladimír Jirousek, advokát a bývalý předseda ČAK, připomněl, jak se zrodila myšlenka obnovy Sjezdu českých právníků a jak hledal pro tuto myšlenku spojence, kterého našel v Jednotě českých právníků. JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., děkan Fakulty právnické ZČU, přidal střípky z historie právnických sjezdů a vtipně naznačil, jak se budou naši vnuci dívat na právnický sjezd v roce 2022. Práci při tvorbě sborníku ze Sjezdu českých právníků přiblížil přítomným Mgr. Petr Valo, ředitel Vydavatelství Karolinum. Po těchto krátkých projevech přistoupili JUDr. Pavel Rychetský, JUDr. Martin Foukal a JUDr. Vladimír Jirousek, původce myšlenky obnovení právnických sjezdů, ke slavnostnímu křtu sborníku Sjezdu českých právníků. Tohoto slavnostního setkání se zúčastnila rektorka Univerzity Karlovy, prof. Milena Králíčková, zástupci JČP, představitelé všech právnických profesí včetně akademické obce, ředitelé Vydavatelství Karolinum a tiskárny TOMOS, které dokázaly pro JČP v rekordním čase sborník zpracovat a vytisknout. Po slavnostní části setkání se konala neformální diskuse přítomných o aktuálních otázkách současné právnické praxe.

Výbor PS JČP