Medaile Antonína Randy 2022

V pátek 4. listopadu 2022 se ve Vlasteneckém sále staroslavného Karolina uskutečnilo slavnostní předání medailí Antonína Randy  předním představitelům české právní teorie a praxe, jakož i zasloužilým funkcionářům JČP, uděleno nejvyšší vyznamenání JČP. Tato akce je tradičním slavnostním vyvrcholením celoroční práce Jednoty českých právníků.

Bronzovou Randovu medaili obdržely JUDr. Lenka BradáčováPh.D., a to za mimořádný přínos ke spolupráci právnických profesí, úsilí o porozumění profesním zájmům právnických stavů na platformě signatářů Memoranda o spolupráci zastřešené Jednotou českých právníků, hledání společných cílů a vzájemné podpory, a za významný podíl na organizaci Sjezdu českých právníků v květnu roku 2022, a dále JUDr. Jana Dvořáková Závodská za dlouhodobou publikační činnost vysoké odborné úrovně ve Zpravodaji Jednoty českých právníků, za lektorskou činnost a za cenný příspěvek k odborné diskusi o problémech rodinného a bytového práva.

Stříbrnou medaili Antonína Randy  dále obdržel JUDr. Marek Bukva,  místopředseda Pražského sdružení JČP a člen prezídia JČP, za dlouholetou obětavou práci pro JČP, za osobní nasazení a tvořivý přístup ke všem spolkovým záležitostem. Dále JUDr. Božena Burdychová, dlouholetá členka výboru Pražského sdružení JČP, a především dlouholetá obětavá organizátorka jeho odborných seminářů a ostatních vzdělávacích aktivit. Nositelem stříbrné medaile se dále stal JUDr. Karel Longaver, zakladatel a předseda místního sdružení JČP v Hodoníně  za dlouholetou obětavou práci pro JČP, zejména za organizaci pravidelných setkání představitelů justice a Jednoty českých právníků. Čtvrtým stříbrně oceněným byl prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc., profesor práva a sociologie na univerzitě v Cardiffu, autor mnoha odborných publikací a článků a člen řady prestižních zahraničních vědeckých a pedagogických institucí za významný přínos k rozvoji právní vědy a sociologie práva, za podporu myšlenek právního státu, demokracie a ochrany lidských práv, za mimořádně významnou mezinárodní reprezentaci České republiky v oboru právo a právní vědy

Zlatou Randovu medaili pak obdržel JUDr. Martin Foukal, předseda Pražského sdružení Jednoty českých právníků a místopředseda prezídia JČP za obětavou práci pro JČP, jeho osobní nasazení a tvořivý přístup ke všem spolkovým záležitostem a za zásadní podíl na úspěšné realizaci myšlenky obnovit historický Sjezd českých právníků.