Medaile Antonína Randy 2023

V pátek 20. října 2023 byly tradičně ve Vlasteneckém sále Karolina předány medaile Antonína rytíře Randy. Ty uděluje Jednota českých právníků jako výraz uznání zásluh na rozvoji demokracie, právní teorie i praxe, zákonodárství a organizování právního života v zemi či práci pro Jednotu.

Bronzovou Randovu medaili obdrželi z rukou předsedy JČP JUDr. Pavla Rychetského:

· JUDr. Petr Aulický, advokát,

· prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., děkan pražské právnické fakulty

· JUDr. Jana Jindrová, MBA, advokátka a vedoucí redakce Zpravodaje JČP

· JUDr. Tomáš Langášek, LL.M., soudce Nejvyššího správního soudu.

Bronzová medaile byla udělena i JUDr. Kateřině Pavlíkové, advokátce, které bude předána dodatečně.

Stříbrnou Randovu medaili obdrželi:

· JUDr. Lubomír Činka, advokát

· JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., předseda Nejvyššího správního soudu.

Další podrobnosti naleznete ve Zpravodaji JČP číslo 4/2023, který vyjde v prosinci t.r.