Oznámení o schůzi Grémia

V pátek dne  21. 10. 2022 od 10:00 hod.

se koná schůze Grémia JČP

ve Velké zasedací síni staroslavného Karolina v Praze 1, Ovocný trh 541/3.

Program:

1. zahájení

2. přednáška JUDr. Elišky Wagnerové, Ph.D., na téma

„Právní stát v podmínkách názorově roztříštěné společnosti“

3. informace o činnosti JČP, podněty a návrhy členů Grémia

4. diskuse a závěr.

JUDr. Marek Bukva

tajemník Grémia JČP

 

 

Členy Grémia prosíme o laskavé potvrzení účasti či omluvu neúčasti, pokud tak dosud neučinili, na e-mail: info@jednotaceskychpravniku.cz.