Pozvání do Violy

Pražské sdružení Jednoty českých právníků

si Vás dovoluje pozvat na již tradiční setkání v divadle Viola,

Národní třída 7, Praha 1

Představení se koná dne 25. října 2022 od 20 hodin.

Za výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků

JUDr. Martin Foukal

předseda

P.S.

Zájemci o představení (maximálně dvě osoby) se mohou hlásit e-mailem na adrese info@jednotaceskychpravniku.cz do 10. října 2022.

Rádi bychom se při této kulturní příležitosti sešli s vámi všemi, kteří o účast projevíte zájem. Bohužel vzhledem k omezené kapacitě divadla to zřejmě nebude možné, a proto pro zařazení do seznamu účastníků bude rozhodné datum doručení přihlášky. O účasti (odmítnutí) budete včas informováni.

Děkujeme za pochopení.