Pozvání do Violy

Pražské sdružení Jednoty českých právníků

si Vás dovoluje pozvat na již tradiční setkání v divadle Viola,

Národní třída 7, Praha 1

Představení se koná dne 25. října 2022 od 20 hodin.

Za výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků

JUDr. Martin Foukal

předseda

P.S.

Zájemci o představení (maximálně dvě osoby) se mohou hlásit e-mailem na adrese info@jednotaceskychpravniku.cz

Rádi bychom se při této kulturní příležitosti sešli s vámi všemi, kteří o účast projeví zájem, bohužel kapacita sálu už je naplněna, proto nyní došlé přihlášky od zájemců budou zařazeny na seznam náhradníků, a pokud by se pro vás uvolnilo místo, budete o tom informováni.

Děkujeme za pochopení.