Pozvánka na komentovanou prohlídku do Galerie Pojišťovny Kooperativa

Pražské sdružení Jednoty českých právníků

si Vás dovoluje pozvat na již tradiční komentovanou prohlídku obrazů do Galerie Pojišťovny Kooperativa

s názvem

Horizonty

Prohlídka se uskuteční  

úterý dne 23. 4. 2024 od 16.00 hodin.

Sejdeme se

v prostorách kavárny před vstupem do galerie ve III. p. této budovy.

(Pozor, na obrázku je uvedeno datum vernisáže)

Výstavou nás tradičně provede PhDr. Mgr. Michael Zachař, jednatel Svazu výkonných umělců Mánes. Jménem pojišťovny Kooperativa nás přivítají paní JUDr. Hana Machačová, členka dozorčí rady a poradkyně generálního ředitele Kooperativy Martina Diviše, a výkonný ředitel Nadace Kooperativy, pan Milan Medek.

Určitě Vás, stejně jako mě a stejně jako asi každého, občas napadne otázka: Copak je asi za horizontem? Ale když se tam vydáme, tak se zdá, že dělicí čára mezi nebem a zemí se prostě nepřibližuje.

Přijďte s námi zkusit zjistit, co tam vlastně je, případně co si pod takovým pojmem horizont představují nejlepší čeští malíři.

Budu moc rád, když si na rozšíření obzorů a přiblížení horizontů uděláte trochu času.

Galerii najdete v budově Kooperativy v ulici Pobřežní 665/21 na Praze 8. Vystoupit lze na stanici Karlínské náměstí (tram č. 3 a 8), odkud je to do budovy 100 metrů. Do galerie se dostanete po schodech nebo výtahem ze vstupního foyer.

                         Na setkání se těší

JUDr. Martin Foukal

předseda Pražského sdružení JČP