Pozvánka na prohlídku expozice Antonína Randy v muzeu Nýrsko

Muzeum Královského hvozdu Nýrsko při příležitosti oslav
jubilea narození a úmrtí významného nýrského rodáka,
právníka, politika, pedagoga zakladatele moderního práva

profesora JUDr. Antonína rytíře Randy
(1834 – 1914)


zve v neděli dne 14. dubna 2024 ve 13 hodin na prohlídku
expozice prof. JUDr. rytíře Randy v Muzeu Nýrsko a ve 14
hodin na setkání u Randova památníku v Bystřici nad
Úhlavou.


Muzeum Královského hvozdu