Pozvánka na setkání ve Viole s představením – Volnost, rovnost, gastronomie

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Pražské sdružení Jednoty českých právníků

si Vás dovoluje pozvat na již tradiční setkání v divadle Viola,

Národní třída 7, Praha 1

 na představení:

Volnost, rovnost, gastronomie

Představení se koná dne 9.5.2024

od 20 hodin.

Zájemci o představení (maximálně dvě osoby) se mohou hlásit e-mailem na adrese: jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz  s tím, že vzhledem ke zvýše-né finanční náročnosti se budou podílet částkou 300 Kč za osobu hrazenou předem na účet Pražského sdružení JČP nejpozději do 30.4.2024.

Vzhledem k omezené kapacitě divadla zřejmě nebude možné všechny zájemce uspokojit, a proto pro zařazení do seznamu účastníků bude rozhodné datum doručení přihlášky. O účasti (odmítnutí) budete včas informováni.

Děkujeme za pochopení.