Pozvánka na výroční členskou schůzi Pražského sdružení Jednoty českých právníků