Pozvánka na výroční členskou schůzi Pražského sdružení Jednoty českých právníků

Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků svolává výroční členskou schůzi Pražského sdružení Jednoty českých právníků, která se koná ve čtvrtek dne 11. dubna 2024 v 16.00 hodin na právnické fakultě UK, číslo dveří 117, 1. patro.