Pozvánka PS JČP – Exner Belveder

P o z v á n k a

Pražské sdružení Jednoty českých právníků

si Vás dovoluje pozvat na komentovanou prohlídku obrazů

s názvem

Exner – Belveder

Setkání se uskuteční

dne 21. 10. 2021 od 16.00 hodin

  v Královském letohrádku na Pražském hradě

Těšit se můžete na více než 100 obrazů reprezentujících autorovu tvorbu posledních tří dekád.

Výstava vznikla za spolupráce Kanceláře prezidenta republiky, Správy Pražského hradu a S. V. U. Mánes u příležitosti jubilejních 60. narozenin Ivana Exnera.

Komentář k jednotlivým obrazům účastníkům poskytne samotný autor

Ivan Exner

Na setkání se těší

                                                                        JUDr. Martin Foukal

                                                                           předseda Pražského sdružení JČP

S ohledem na omezený počet návštěvníků prosíme o laskavé potvrzení Vaší účasti, a to písemně na e-mailovou adresu jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz