Setkání ve Viole s představením Hugo Haas a Adina Mandlová

Představení ve Viole je již plně obsazeno!

Pražské sdružení Jednoty českých právníků 

si Vás dovoluje pozvat na již tradiční setkání v divadle Viola,  

Národní třída 7, Praha 1 

 na představení: 

„Hugo Haas a Adina Mandlová“ 

Hrají: Klára Cibulková a Jaromír Dulava 
Scéna:Martin Šimek 
Kostýmy:Linda Holubová 
Dramaturgie:Martina Kinská 
Hudba:Michal Rataj 

Scénář a režie: Robert Sedláček 

Představení se koná dne 4. října 2023 od 20 hodin

  Za výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků 

 

                                               JUDr. Martin Foukal 

                                                předseda 

 

P.S. 

Zájemci o představení (maximálně dvě osoby) se mohou hlásit e-mailem na adrese: jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz do 15. 9. 2023 s tím, že vzhledem ke zvýšené finanční náročnosti se budou podílet částkou 300 Kč za osobu hrazenou předem na účet Pražského sdružení JČP.  

Vzhledem k omezené kapacitě divadla zřejmě nebude možné všechny zájemce uspokojit, a proto pro zařazení do seznamu účastníků bude rozhodné datum doručení přihlášky. O účasti (odmítnutí) budete včas informováni. 

   Děkujeme za pochopení.