Slavnostní předání medailí Antonína Randy 2023


V pátek 20. října 2023 od 10.00 hod. ve Vlasteneckém sále staroslavného Karolina v Praze 1, Ovocný trh, bude, stejně jako v minulých letech, předním představitelům české právní teorie a praxe, jakož i zasloužilým funkcionářům JČP, uděleno nejvyšší vyznamenání JČP, medaile Antonína rytíře Randy. Tato akce je slavnostním vyvrcholením celoroční práce Jednoty českých právníků, při níž dochází k předání tohoto ocenění.

Máte-li zájem se této slavnostní akce zúčastnit, zaregistrujte se laskavě na e-mailové adrese: info@jednotaceskychpravniku.cz

Prezídium  Jednoty českých právníků