Slavnostní předávání medailí Antonína Randy za rok 2022

Stejně jako v minulých letech bude v pátek 4. listopadu 2022 předním představitelům české právní teorie a praxe, jakož i zasloužilým funkcionářům JČP, uděleno nejvyšší vyznamenání JČP, medaile Antonína rytíře Randy. Tato akce je slavnostním vyvrcholením celoroční práce Jednoty českých právníků, při níž dochází k předání tohoto ocenění.

Toto slavnostní předávání se uskuteční od 10.00 hod. ve Vlasteneckém sále staroslavného Karolina v Praze 1, Ovocný trh.

Jednota českých právníků

Prosíme o laskavé potvrzení Vaší účasti na e-mailovou adresu: info@jednotaceskychpravniku.cz