Tři výročí Jednoty českých právníků v roce 2024

V roce 2024 vzpomeneme tři výročí týkající se počátečních let působení Jednoty českých právníků, jejímž spoluzakladatelem byl v roce 1864 nejvýznamnější český právník 19.století prof.JUDr. Antonín rytíř Randa. Narodil se v roce 1834 v Bystřici nad Úhlavou severně od západočeského Nýrska a zemřel v roce 1914 v Dobřichovicích. Prosazoval výuku práva v českém jazyce, byl odborníkem na občanské právo a působil též jako děkan Pražské právnické fakulty i jako rektor pražské Univerzity.

V rodné Bystřici nad Úhlavou jsou na svého slavného rodáka hrdi. Jednak zde můžeme obdivovat pomník s podrobným popisem zásluh rytíře Randy a jednak se v nedalekém Nýrsku nachází v památkově chráněném objektu čp. 81 muzeum, které provozuje Muzeum Královský hvozd a je zde umístěna expozice obsahující dokumenty a předměty svědčící o činnosti našeho velkého předka. Budete-li putovat po klatovském okrese, nezapomeňte se zastavit v Bystřici nad Úhlavou a Nýrsku!

Podrobnosti k návštěvě naleznete na těchto odkazech:

https://www.muzeumnyrsko.cz/muzeumnyrsko/fr.asp?tab=muznyrsko&id=22&burl=&pt=SE

https://www.turistika.cz/mista/pomnik-aloise-rytire-randy-v-bystrici-nad-uhlavou/detail

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/muzeum-kralovskeho-hvozdu-nyrsko

https://www.muzeumnyrsko.cz/muzeumnyrsko/omuzeu.asp