výstava obrazů Galerie Kooperativa

Pražské sdružení JČP zorganizovalo prohlídku výstavy obrazů Galerie Kooperativy. I přes nutné dodržení aktuálních epidemických nařízení se dne 20.6.2021 zúčastnilo cca 20 našich členů a jejich blízkých. Výstava s názvem Mistři českého malířství – 30 let sbírky, se koná k třicátému výročí od založení této obdivuhodné sbírky obrazů a dalších uměleckých předmětů.

Odborný a zasvěcený výklad ke sbírce přednesl PhDr. Mgr. Michael Zachař.   
Výstava představuje v časové ose přes 130 mistrovských obrazů ze sbírky Kooperativy počínaje Národní kulturní památkou Podobiznou zamyšleného muže od Jana Kupeckého, ještě nevystavovaným Havránkovým Choltickým lesem u Pardubic nebo Mánesovým portrétem paní Kleblatové, obrazy Navrátila, Purkyněho, Pinkase, Slavíčka, Pruchy, Špály, Rabase, Toyen, Čapka, Filly, Baucha a mnoha dalších.