ŽÁDOST O SOUČINNOST

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k technickým problémům, které nastaly po spuštění našich nových webových stránek, Vás žádáme o laskavé zaslání informace, na které z  přednášek a seminářů, které se budou konat v září až prosinci 2021, jste se přihlásili a v jaké výši jste zaplatili účastnické poplatky. 

Protože přednášky i semináře (vyjma semináře č. 1121 – Aktuální problémy exekučního řízení) se budou konat v kombinované formě (presenčně i on-line), upřesněte, prosím, zda se dostavíte osobně, nebo  on-line formou.

Vaši zprávu zašlete laskavě na e-mailovou adresu jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz, a to obratem.

S omluvou a s díky za pochopení

Marek Bukva Martin Foukal