Vážené kolegyně, vážení kolegové,

i v letošním roce pro Vás výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil zájezd, tentokrát na empírový zámek Kačina a Státní zámek v Litomyšli.

Termín konání zájezdu:  25. května 2024

Předpokládaný odjezd v 7.30 hod., předpokládaný návrat mezi 18.00-19.00 hod.

Navštívené památky:  Zámek Kačina a Státní zámek v Litomyšli

Cena zájezdu: člen-členka Pražského sdružení JČP 400 Kč

                          jedna další osoba 400 Kč

                          další osoba 900 Kč

                          V ceně je zahrnuta doprava a vstupné do obou památek.

Oběd je rezervován v restauraci Veselka v Litomyšli.

Uzávěrka přihlášek: 10. května 2024

Pokud budete mít zájem zúčastnit se zájezdu vyplňte, prosím, dále uvedenou přihlášku a zaplaťte příslušnou částku na účet Pražského sdružení JČP, č.ú. 106 231 472/0300, VS 52024.

Do zprávy příjemci platby uveďte Vaše jméno, abychom se vyhnuli případným problémům s identifikací platy.

Vaše případné dotazy k zájezdu zodpoví JUDr. Mouchová, tel.č. 732 256 311.

Na Vaši účast se těší

výbor Pražského sdružení JČP