K Memorandu o spolupráci nově přistoupila Asociace právnických fakult

V pátek 24. 3. 2023 v Malé zasedací místnosti Karolina za přítomnosti zástupců všech právnických profesí podepsali předseda Jednoty českých právníků JUDr. Pavel Rychetský a děkan právnické fakulty UK v Praze prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., za Asociaci právnických fakult protokol o přistoupení Asociace právnických fakult, jejímž členy jsou všechny české právnické fakulty a Ústav státu a práva ČASV k Memorandu o spolupráci.

Bližší informace naleznete na tomto odkazu: K Memorandu o spolupráci nově přistoupila Asociace právnických fakult, podrobnosti pak budou publikovány v příštím čísle Zpravodaje JČP.

Fotografie z této významné akce jsou k dispozici ve fotogalerii.