Pozvání na semináře a přednášky pořádané Pražským sdružením JČP v I. pololetí roku 2023

Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků Vás srdečně zve na níže uvedené semináře a odpolední přednášku s aktuální problematikou, které připravil v souladu se svým posláním a stanovami.

Semináře se budou konat prezenčně se současným streamováním, a to buď

  • v Justiční akademii, Hybernská 1006/18, Nové Město, 110 00 Praha 1, v I. poschodí, nebo
  • na Právnické fakultě UK v Praze, náměstí Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, přízemí dv. č. 38.

Odpolední přednáška se bude konat on-line a v případě zájmu i prezenčně.

Seminář (kód 223) se uskuteční v pondělí 13. února 2023 od 9:00 do 14:00 na téma:
Průvodce uzavíráním smluv pohledem aktuální judikatury
Přednášející: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., člen advokátní kanceláře PRK Partners, PF UP
Místo konání: Právnická fakulta v Praze
Seminář (kód 323) se uskuteční ve čtvrtek 16.března 2023 od 9:00 do 14:00 na téma:
Aktuální judikatura k dědickému právu
Přednášející: JUDr. Martin Šešina, emeritní notář
Místo konání: Právnická fakulta v Praze
Seminář (kód 423) se uskuteční ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 9:00 do 14:00 na téma:
Likvidace obchodních společností a družstev
Přednášející: JUDr. Josef Holejšovský, Ph.D., soudce Vrchního soudu v Praze, PF ZU
Místo konání: Právnická fakulta v Praze
Seminář (kód 523) se uskuteční v úterý 23. května 2023 od 9:00 do 14:00 na téma:
Věcná břemena se zaměřením na aktuální judikaturu, právo inženýrské sítě a zákonná věcná břemena
Přednášející: JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M., odborná asistentka na katedře civilního práva procesního PF MU
Místo konání: Justiční akademie v Praze