Právo obchodních korporací v aktuální judikatuře NS

Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Osnova: ·       Podrobná analýza aktuálních rozhodnutí, přijatých (zejména) „korporačním“ senátem NS v posledním roce, dopady na řešení obdobných situací ·       Péče řádného hospodáře ·       Postavení a povinnosti členů statutárních orgánů ·       Odměňování členů volených orgánů ·       Převody a nabývání podílů ·       Práva společníků ·       Přezkum platnosti usnesení […]

Předběžné opatření soudu

Základní cena: 500 Kč Cena se slevou: 300 Kč Osnova: ·       Splnění procesních podmínek řízení ·       Nejčastější chyby v návrzích na nařízení předběžného opatření ·       Okamžik rozhodný pro nařízení předběžného patření (změna skutkového stavu po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně) ·       Náhrada škody a újmy z předběžného opatřením význam jistoty, vyslovení nezákonnosti předběžného opatření, jehož účinky pominuly, […]

Bytové spoluvlastnictví po novele

Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Osnova: – změna obsahu prohlášení vlastníka – nový režim změn prohlášení vlastníka  – změny v evidenčních a informačních povinnostech vlastníků – změny v příspěvcích a „převzetí“ části stanov do obsahu prohlášení podle přechodných ustanovení – změny služeb (zálohy, počet osob, vady vyúčtování..) – nová úprava prodeje […]