Role Evropského soudního dvora na udržení právního státu

PŘEDNÁŠKA BYLA ZRUŠENA! Přednáška se koná pouze online. Osnova : Soudní dvůr EU a stav právního státu v členských zemích Obecné úvahy o rizicích mizení právního státu a panství práva Konkrétní příklady kroků ohrožujících právní stát a panství práva Pravomoci EU a právní stát Vybraná judikatura Soudního dvora EU k právnímu státu Diskuse

Zajištění přístupu k nemovitostem a nároky k cizím nemovitostem

Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Zajištění přístupu k nemovitostem a nároky k cizím nemovitostem Osnova: 1) Nemovitosti – zajištění přístupu a rizika absence přístupu a) nezbytná cesta – základní otázky b) sousedská práva – dílčí instituty zajišťující přístup na cizí pozemek c) služebnosti – způsoby přístupu k cizím nemovitostem na základě […]

Zastoupení podnikatele

SEMINÁŘ BYL ZRUŠEN Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Výukové cíle: Seminář bude zaměřen na podnikatele, jeho zástupce [prokuristu, vedoucího odštěpného závodu, obecného obchodního zmocněnce (zástupce podle § 430 odst. 1 ObčZ) a doplňkově u právnických osob na členy statutárního orgánu a likvidátora] a na okolnosti relevantní pro posouzení (ne)závaznosti jednání zástupců […]

Jak se vyvíjí judikatura v opatrovnických věcech

Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Osnova: · Rodinné právo a jeho hlavní změny po 1. 1. 2014 · Role Nejvyššího soudu v oblasti sjednocování judikatury v rodiněprávních věcech · Statusové věci · Rodičovská zodpovědnost · Výživné · Mezinárodní právo rodinné · Civilní únosy a role styčných soudců

Mediace a její využití před podáním žaloby

PŘEDNÁŠKA BYLA ZRUŠENA Základní cena: 500 Kč Cena se slevou: 300 Kč Zaměření: Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci, nabyl účinnosti dne 1. 9. 2012 a poprvé zakotvil v českém právním řádu profesi „zapsaného mediátora“. Stanovil také pravidla procesu mediace, podmínky pro vznik oprávnění vykonávat uvedenou profesi, upravil procesní možnosti soudu odkázat v průběhu občanského […]

Banky a eGovernment

PŘEDNÁŠKA BYLA ZRUŠENA Základní cena: 500 Kč Cena se slevou: 300 Kč Osnova: – Stručný vývoj dálkového prokázání totožnosti – Zjišťování totožnosti bankami – Banky jako poskytovatelé identitních služeb včetně statistik a praktických příkladů použití – Využívání údajů ze základních registrů bankami – Banky jako příjemci

Vklad do katastru nemovitostí aneb jak připravit perfektní podání

Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Vklad do katastru nemovitostí aneb jak připravit perfektní podání Výukové cíle: Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s problematikou katastru a seznámit účastníky s průběhem řízení o povolení návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, s povinnými náležitostmi listin předkládaných katastrálnímu úřadu a rozsahem přezkumné činnosti […]

Aktuální problémy exekučního řízení po 1. 7.2021

Seminář 1121 se uskuteční ve čtvrtek 7. 10. 2021 od 9:00 do 14:00 na téma: Aktuální problémy exekučního řízení po 1. 7.2021 Přednášející: JUDr. Martina Kasíková, soudkyně Krajského soudu v Praze, vyučující PF UK v Praze Seminář bude pouze s přístupem online s využitím platformy ZOOM. Seminář bude zaměřen především na poslední významné novely exekučního řádu (zákony č. 588/2020 Sb., 38/2021 Sb., 192/2021 Sb., 218/2021 Sb., […]

Evidence skutečných majitelů

Seminář 1021 se uskuteční 13. prosince 2021 od 9:00 do 14:00 na téma: Evidence skutečných majitelů Náplň kurzu: ·         nové vymezení skutečného majitele (s důrazem na obchodní korporace) ·         nové sankce za nezapsání skutečného majitele do evidence (včetně civilních – nevymahatelnost smluv k zakrytí skutečného majitele, sistace hlasovacích práv, zákaz výplaty prospěchu / zánik práva na výplatu) […]