Aktuální judikatura k dědickému právu

Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Cíl semináře: Seminář bude zaměřen zejména na judikaturu k dědickému právu podle nového občanského zákoníku. Osnova: Judikatura

Průvodce uzavíráním smluv pohledem aktuální judikatury

Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Osnova: ·       Práva a povinnosti stran během kontraktačního procesu (předsmluvní odpovědnost) ·       Nabídka a její akceptace ·       Použití obchodních […]

Právo obchodních korporací v aktuální judikatuře NS

Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Osnova: ·       Podrobná analýza aktuálních rozhodnutí, přijatých (zejména) „korporačním“ senátem NS v posledním roce, dopady na řešení obdobných situací ·       Péče řádného […]

Předběžné opatření soudu

Základní cena: 500 Kč Cena se slevou: 300 Kč Osnova: ·       Splnění procesních podmínek řízení ·       Nejčastější chyby v návrzích na nařízení předběžného opatření ·       Okamžik rozhodný pro nařízení předběžného patření […]

Bytové spoluvlastnictví po novele

Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Osnova: – změna obsahu prohlášení vlastníka – nový režim změn prohlášení vlastníka  – změny v evidenčních a informačních povinnostech vlastníků – […]