Aktuální problémy exekučního řízení po 1. 7.2021

Seminář 1121 se uskuteční ve čtvrtek 7. 10. 2021 od 9:00 do 14:00 na téma: Aktuální problémy exekučního řízení po 1. 7.2021 Přednášející: JUDr. Martina Kasíková, soudkyně Krajského soudu v Praze, vyučující PF UK v Praze Seminář bude pouze s přístupem online s využitím platformy ZOOM. Seminář bude zaměřen především na poslední významné novely exekučního řádu (zákony č. 588/2020 Sb., 38/2021 Sb., 192/2021 Sb., 218/2021 Sb., […]

Evidence skutečných majitelů

Seminář 1021 se uskuteční 13. prosince 2021 od 9:00 do 14:00 na téma: Evidence skutečných majitelů Náplň kurzu: ·         nové vymezení skutečného majitele (s důrazem na obchodní korporace) ·         nové sankce za nezapsání skutečného majitele do evidence (včetně civilních – nevymahatelnost smluv k zakrytí skutečného majitele, sistace hlasovacích práv, zákaz výplaty prospěchu / zánik práva na výplatu) […]

Aktuální problémy medicínského práva v současném období

Seminář 921 se uskuteční v pondělí 25. října 2021 od 9:00 do 14:00 na téma: Aktuální problémy medicínského práva v současném období Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18, I. poschodí (vstup do budovy vchodem Obvodního soudu pro Prahu 5), seminář se současně bude konat on-line.

Nařízení eIDAS a jeho aplikace v praxi

Odpolední přenáška 2921 se uskuteční v pondělí 22. listopadu 2021 od 16:00  do 18:00 na téma: Nařízení eIDAS a jeho aplikace v praxi  Přednáška se bude konat on-line. V případě většího zájmu se uskuteční v kombinované formě, tj. prezenčně i on-line, místo konání bude v takovém případě účastníkům sděleno e-mailem.

Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti

Seminář 821 se uskuteční v úterý 2. listopadu 2021 od 9:00 do 14:00 na téma: Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18, I. poschodí (vstup do budovy vchodem Obvodního soudu pro Prahu 5), seminář se současně bude konat online.

Pořízení pro případ smrti

Odpolední přednáška 2821 se uskuteční v pondělí 15. listopadu 2021 od 16:00 do 18:00 na téma:  Pořízení pro případ smrti Přednáška se bude konat on-line. 

Oprava chyby v katastru nemovitostí

Odpolední přednáška 2721 se uskuteční v pondělí 11. října 2021 od 16.00 do 18:00 na téma:                       Oprava chyby v katastru nemovitostí Přednáška se bude konat on-line. V případě většího zájmu se uskuteční v kombinované formě, tj. prezenčně i on-line, místo konání bude v takovém případě účastníkům sděleno e-mailem.

Náhrada škody v dopravě

Seminář 721 se uskuteční v pondělí 13. září 2021 od 9:00 do 14:00 na téma: Náhrada škody v dopravě  Přednášející: JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu ČR Osnova: ·         podmínky náhrady újmy z provozu dopravy ·         provoz dopravního prostředku a jeho zvláštní povaha ·         postavení provozovatele a jeho modifikace ·         právní vztahy provozovatele, řidiče a třetích osob ·         střet provozů a některé modelové situace při dopravních nehodách ·         vybrané otázky […]

Nájem a nájemní vztahy

Odpolední přednáška 2621 se uskuteční v pondělí 8. listopadu 2021 od 16:00 do 18:00 na téma: Nájem a nájemní vztahy Přednášející: Mgr. Vladimír Syrůček Přednáška se bude konat on-line. V případě většího zájmu se uskuteční v kombinované formě, tj. prezenčně i on-line, místo konání bude v takovém případě účastníkům sděleno e-mailem.

Zákon proti praní špinavých peněz (zákon AML)

Seminář 621 se uskuteční ve čtvrtek 23. září 2021 od 9:00 do 14:00 na téma: Zákon o praní špinavých peněz (zákon ALM) Přednášející: Mgr. Markéta Hlavinová, Finanční analytický úřad, ředitelka právního odboru Osnova: ·         Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)   ·         Relevantní mezinárodní instituce ·         Finanční analytický úřad –  role, úkoly, kdy se s námi […]