Zájezd 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, i v letošním roce pro Vás výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil zájezd, tentokrát na empírový zámek Kačina a Státní zámek v Litomyšli. Termín konání zájezdu: […]

Pozvánka na prohlídku expozice Antonína Randy v muzeu Nýrsko

Muzeum Královského hvozdu Nýrsko při příležitosti oslavjubilea narození a úmrtí významného nýrského rodáka,právníka, politika, pedagoga zakladatele moderního práva profesora JUDr. Antonína rytíře Randy(1834 – 1914) zve v neděli dne 14. […]

Úmrtí Alexeje Navalného

Prezídium Jednoty českých právníků s hlubokou lítostí přijalo zprávu o smrti Alexeje Navalného. Za jeho úmrtí nese plnou odpovědnost zrůdný režim Ruské federace v čele s diktátorem Vladimírem Putinem, který […]

Tři výročí Jednoty českých právníků v roce 2024

V roce 2024 vzpomeneme tři výročí týkající se počátečních let působení Jednoty českých právníků, jejímž spoluzakladatelem byl v roce 1864 nejvýznamnější český právník 19.století prof.JUDr. Antonín rytíř Randa. Narodil se […]

Zvýšení členských příspěvků

Prezídium JČP rozhodlo, a to s účinností od 1. 1. 2024, o zvýšení členského příspěvku na částku 1 600 Kč ročně pro výdělečně činné členy, resp. na 800 Kč ročně (snížený […]

On-line verze Zpravodaje JČP

Vážené kolegyně, vážení kolegové, na základě podnětů, které zazněly na letošní Konferenci Jednoty českých právníků jsme pro členy Jednoty připravili elektronickou verzi Zpravodaje JČP. Kromě tištěného Zpravodaje tak budete mít […]