Medaile Antonína Randy 2022

V pátek 4. listopadu 2022 se ve Vlasteneckém sále staroslavného Karolina uskutečnilo slavnostní předání medailí Antonína Randy  předním představitelům české právní teorie a praxe, jakož i zasloužilým funkcionářům JČP, uděleno nejvyšší vyznamenání JČP. Tato akce je tradičním slavnostním vyvrcholením celoroční práce Jednoty českých právníků. Bronzovou Randovu medaili obdržely JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., a to za mimořádný přínos ke spolupráci právnických profesí, […]

Přednáška Elišky Wagnerové na zasedání Grémia JČP „Právní stát v podmínkách názorově roztříštěné společnosti“

Mezi pojmovým elementem ústavního panství a předností ústavy existuje logická souvislost. Ústavě jako právnímu základu pro řád určitého společenství může náležet funkce, která konstituuje její panství jen za předpokladu, že ústava současně požívá ve vztahu ke všem projevům státní moci právní přednost co do své platnosti. (P. Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, Mohr Siebeck, 2002, […]

K situaci na Ukrajině

K válečné situaci na Ukrajině Dnes uplynulo 83 let od 15. března 1939. Tímto dnem začala okupace Československa nacistickým Německem. Zda se tehdy mělo Československo bránit, zůstává palčivou otázkou českých dějin. Nepochybné však je, že důsledky potupné mnichovské dohody nesla celá Evropa. Nikdo snad nevěřil, že budeme v 21. století svědky vojenského napadení Ukrajiny, suverénního […]