Adventní setkání 2023

JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ &PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ JEDNOTY ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ vás srdečně zve na ADVENTNÍ SETKÁNÍ S HUDBOU ve čtvrtek 7. prosince 2023 od 17.00 hodin ve Vratislavově sáleNového děkanství Vyšehradské kapituly […]

Medaile Antonína Randy 2023

V pátek 20. října 2023 byly tradičně ve Vlasteneckém sále Karolina předány medaile Antonína rytíře Randy. Ty uděluje Jednota českých právníků jako výraz uznání zásluh na rozvoji demokracie, právní teorie […]

Tři výročí Jednoty českých právníků v příštím roce

V roce 2024 vzpomeneme tři výročí týkající se počátečních let působení Jednoty českých právníků, jejímž spoluzakladatelem byl v roce 1864 nejvýznamnější český právník 19.století prof.JUDr. Antonín rytíř Randa. Narodil se […]

Zvýšení členských příspěvků

Prezídium JČP rozhodlo, a to s účinností od 1. 1. 2024, o zvýšení členského příspěvku na částku 1 600 Kč ročně pro výdělečně činné členy, resp. na 800 Kč ročně (snížený […]

On-line verze Zpravodaje JČP

Vážené kolegyně, vážení kolegové, na základě podnětů, které zazněly na letošní Konferenci Jednoty českých právníků jsme pro členy Jednoty připravili elektronickou verzi Zpravodaje JČP. Kromě tištěného Zpravodaje tak budete mít […]

Konference JČP

V pátek 23. 6. 2023 se v Praze uskutečnila konference Jednoty českých právníků. Konference se zabývala činností Jednoty za poslední tříleté funkční období, její vnitřní organizací, vyzvedla činnost Pražského sdružení jako jejího […]