Adventní setkání 2023

JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ &PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ JEDNOTY ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ vás srdečně zve na ADVENTNÍ SETKÁNÍ S HUDBOU ve čtvrtek 7. prosince 2023 od 17.00 hodin ve Vratislavově sáleNového děkanství Vyšehradské kapituly […]

Medaile Antonína Randy 2023

V pátek 20. října 2023 byly tradičně ve Vlasteneckém sále Karolina předány medaile Antonína rytíře Randy. Ty uděluje Jednota českých právníků jako výraz uznání zásluh na rozvoji demokracie, právní teorie […]

Slavnostní předání medailí Antonína Randy 2023

V pátek 20. října 2023 od 10.00 hod. ve Vlasteneckém sále staroslavného Karolina v Praze 1, Ovocný trh, bude, stejně jako v minulých letech, předním představitelům české právní teorie a praxe, jakož i zasloužilým funkcionářům […]

Konference JČP

V pátek 23. 6. 2023 se v Praze uskutečnila konference Jednoty českých právníků. Konference se zabývala činností Jednoty za poslední tříleté funkční období, její vnitřní organizací, vyzvedla činnost Pražského sdružení jako jejího […]