Pozvání do Violy

Pražské sdružení Jednoty českých právníků si Vás dovoluje pozvat na již tradiční setkání v divadle Viola, Národní třída 7, Praha 1 Představení se koná dne 25. října 2022 od 20 hodin. Za výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků JUDr. Martin Foukal předseda P.S. Zájemci o představení (maximálně dvě osoby) se mohou hlásit e-mailem na adrese […]

Pozvánka na komentovanou prohlídku do Galerie Pojišťovny Kooperativa

Pražské sdružení Jednoty českých právníků   si Vás dovoluje pozvat na již tradiční komentovanou prohlídku obrazů do Galerie Pojišťovny Kooperativa s názvem   Kruhy na vodě Setkání účastníků se uskuteční dne 20. 10. 2022, v prostorách kavárny před vstupem do galerie ve III. p. této budovy. Komentovaná prohlídka začíná v 16.00 hodin Výstavou nás i tentokrát provede […]

Oznámení o schůzi Grémia

V pátek dne  21. 10. 2022 od 10:00 hod. se koná schůze Grémia JČP ve Velké zasedací síni staroslavného Karolina v Praze 1, Ovocný trh 541/3. Program: 1. zahájení 2. přednáška JUDr. Elišky Wagnerové, Ph.D., na téma „Právní stát v podmínkách názorově roztříštěné společnosti“ 3. informace o činnosti JČP, podněty a návrhy členů Grémia 4. diskuse […]

Slavnostní předávání medailí Antonína Randy za rok 2022

Stejně jako v minulých letech bude v pátek 4. listopadu 2022 předním představitelům české právní teorie a praxe, jakož i zasloužilým funkcionářům JČP, uděleno nejvyšší vyznamenání JČP, medaile Antonína rytíře Randy. Tato akce je slavnostním vyvrcholením celoroční práce Jednoty českých právníků, při níž dochází k předání tohoto ocenění. Toto slavnostní předávání se uskuteční od 10.00 hod. ve […]

Ohlédnutí za Sjezdem českých právníků

Ústředním tématem sjezdu se stala profesní a společenská odpovědnost právníků, institucionální záruky jejich nezávislosti.. Na webových stránkách Jednoty českých právníků se můžete dočíst podrobnosti o přípravách sjezdu a také to, že se na tématu sjezdu před více než rokem shodli zástupci všech právnických profesí. V příspěvcích právnických komor a spolků a při jejich sjezdových prezentacích […]

Pozvánka na komentovanou prohlídku do Galerie Pojišťovny Kooperativa

Pražské sdružení Jednoty českých právníků si Vás dovoluje pozvat na již tradiční komentovanou prohlídku obrazů do Galerie Pojišťovny Kooperativa s názvem  ATELIÉRY: Umělci a jejich tvorba napříč generacemi Setkání účastníků se uskuteční dne 9. 6. 2022 v 16.30 hodin v prostorách kavárny před vstupem do galerie ve III. p. této budovy. Výstavou nás provede PhDr. Mgr. Michael […]

Sjezd českých právníků

Vážené členky, vážení členové, zájemce o on-line účast na Sjezdu českých právníků, který se koná dne 5. května 2022 od 9.00 hod., upozorňujme, že se již mohou registrovat. Registrační formulář naleznete v rubrice Sjezd českých právníků – Registrace (pro on-line účast), popř. se můžete zaregistrovat přímo ZDE. Podmínkou registrace je řádné zaplacení členského příspěvku. Prezídium JČP